søndag 20 feb 2022 - Ansager
Generalforsamling: Skovlund-Ansager Venstre
Tirsdag d. 8. marts kl. 19 holdes den årlige generalforsamling i Den Gamle Stationsbygning / Lokalhistorisk Arkiv i Ansager

Ud over den sædvanlige dagsorden er der også kaffe/te og kage på bordet.

Efter generalforsamlingen (ca. kl. 20.00) er alle velkommen til at komme og møde vores nyvalgte byrådsmedlem Per Thisted. Han vil fortælle om forvandlingen fra ”Byrådskandidat til Byrådsmedlem.” Det bliver en blanding af aktuelle emner, oplevelser, anekdoter og en beretning om de mange nye indtryk og opgaver, som de seneste måneder har budt på.

Mød op - det bliver rigtig spændende.

Venlig hilsen

Kristian Støjberg
Formand Skovlund/Ansager Venstre.
2022.02.20

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold og afstemning
4. Behandling af regnskab og afstemning
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af delegerede til landsmødet
10. Valg af to revisorer og suppleant(er)
11. Eventuelt

vist 228 gange