torsdag 27 jan 2022 - Ansager
Ansager Byudvikling ønsker alle et Godt Nytår
Ansager Torv efteråret 2021 - hvordan kommer det til at se ud næste år?
Ansager Torv efteråret 2021 - hvordan kommer det til at se ud næste år? Foto: Karsten Madsen
En kort opdatering, da vi ikke kunne holde Nytårskur i år

Grundet den aktuelle Corona situation, blev det sidst i december besluttet at vi ikke kunne afholde Nytårskur i år. Derfor vil vi gerne her, ønske alle et Godt Nytår, med håb om et spændende og fremgangsrigt 2022 for vor by og område.

Med de kommende ophævelser af Corona restriktionerne og en forventet nedgang i smitten, regner vi med at kunne afholde Ansager Byudviklingens generalforsamling her i foråret, hvor vi kan komme med en status på nogle af de mange projekter, der er i gang.

Den nye Byudviklingsplan for Ansager, som er blevet til, på grundlag af et afholdt borgermøde på hotellet for næsten 2 år siden, er godkendt af Varde Byråd. Med baggrund i den nye plan, er der nu udvalgt en række projekter, som Ansager Byudvikling vil arbejde på at få detailbeskrevet, budgetteret mv. Nogle af disse, vil helt naturligt blive fremlagt på et borgermøde, for at få en så bred tilkendegivelse som muligt. Eksempler på igangværende projekter er: Forslag til nyt torv, Skomagerens have, Autocamper plads, velkomst til nye beboere fra Østeuropa, grøn bymidte og indfaldsveje, Musikalsk legeplads, nye boligudstykninger og turisme.

Alle disse projekter er vigtige, for at vi kan beholde Ansager, som en levende by, med udvikling i stedet for afvikling. Det er derfor også vigtigt med et stort medlemstal for Ansager Byudvikling, jo flere medlemmer, jo mere bliver vi hørt.

Husk derfor at betale dit medlemskab til Ansager Byudvikling, girokort er netop udsendt, eller meld dig ind på mail: abu@ansager.dk, hvis du ikke er medlem endnu.

Ansager Byudvikling

Frank Sørensen

vist 660 gange