søndag 5 dec 2021 - Ansager
Nyt fra Vennekredsen
1. december afviklede Vennekredsen for Ansager Plejecenter deres årlige generalforsamling, med en flot deltagelse af 49 medlemmer.

Den afgående formand Klara Vedstesen gennemgik det sidste års forløb, som desværre har været meget reduceret pga. corona.

Foreningens mangeårige kasserer Mette Nielsen fremlagde sit sidste regnskab for foreningen, idet hun har valgt at stoppe - regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen vedtog at kontingentet for at være medlem i Vennekredsen fremover bliver kr. 125 (som medlem modtager man også “Husavisen” 6 gange pr. år).

Vennekredsens vedtægter blev revideret og godkendt.

Under punktet "Valg af bestyrelsesmedlemmer" blev følgende valgt:

  • Hanne Hansen
  • Lissy B. Thomsen
  • Bent Haahr
  • Lilian Sørensen
  • Margit Marcussen
  • Ruth Grue Larsen
  • Dorthe Ladekjær forbliver som repræsentant for dagcentret
  • Britta Buhl forbliver som Team leder for Plejecentret.
  • Sidst men ikke mindst har 99 årige Hans Iversen valgt at holde en pause i bestyrelsen som beboer repræsentant (beboerne vælger selv en ny til bestyrelsen)

Valg af supplant til bestyrelsen blev Marianne Søgaard - samt genvalg til Hans Ingemann som foreningens revisor.

Efter generalforsamling var der kaffe og kage til alle, inden aftenen blev afsluttet med 10 runder julebankospil med eksta flotte gevinster.

De bedste jule hilsner fra

Vennekredsen

vist 417 gange