torsdag 18 nov 2021 - Ansager
Referat: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Mariefestivalforeningen den 17. november på Ansager hotel

1. Thor byder velkommen

2. Dirigent: Jørgen Nielbæk

3. Stemmetællere: Per Thisted og Britta Buhl

4. Motivering af vedtægtsændringerne v/Thor

Især blev det fremhævet, at foreningen ønsker at binde byen sammen ved at hjælpe, facilitere, arrangere m.m. en bred vifte af arrangementer. Der ønskes et samarbejde med alle borgere og med alle foreninger i vores område.

5. Afstemning om vedtægtsændringerne:

a) Forslag nr. 1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ansager Natur- & Kulturforeningen
Foreningens hjemsted er Varde Kommune

Generalforsamlingen kom med et ændringsforslag:
Foreningens navn er Ansager Natur- & Kulturforeningen
Foreningens hjemsted er Ansager i Varde Kommune

Forslaget blev vedtaget

b) Forslag nr. 2: Ændring af vedtægterne

Forslaget blev vedtaget

6. Evt.

Der var i alt 12 deltagere, 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 dirigent tilstede.

Debat i løbet af den ekstraordinære generalforsamling:

Der var en generel debat om, hvad foreningen kan og ønsker at gøre i Ansager og omegn. Ligeledes hvordan man som forening i Ansager og omegn kan samarbejde med foreningen.

Jørgen Nielbæk fra Varde Kommune forklarede om udviklingsråd i Varde Kommune, fortalte om fordelene ved at være medlem af Vardes Kulturelle Råd. Ligesom han sammenlignede foreningens formål med andre foreninger. Jørgen Nielbæk udtrykte, at det giver mening med denne forening.

Det kom frem, hvor vigtigt det er at få kommunikeret ud til alle borgere og foreningen, hvad formålet er med foreningen, og hvad den kan og vil. Hvordan man som borger i Ansager og omegn samt alle foreninger kan bruge foreningen.

Det blev udtrykt et ønske, om at vi skal nå alle aldersgrupper, samt at vi skal være gode til at kommunikere vores formål ud.

Info

Vi vil i bestyrelsen i den kommende tid informere nærmere om vores arbejde via mail til alle medlemmer og på Ansager Info.

Ekstraordinær generalforsamling:

Annonceret til mandag den 13. december kl. 17.00 på Arkivet.

Se foreningens: Formål

Se forslag til foreningens: Vedtægter

vist 759 gange