mandag 15 nov 2021 - Ansager
Vi i Skovlund Ansager ...
Læserbrev af Magnus Dahlmann, Ansager med anbefaling

Hvem skal repræsentere Skovlund Ansager i byrådet ?

Vi i Skovlund Ansager har brug for en person, der loyalt vil repræsentere begge vore bysamfund og varetage vore interesser i byrådet i de næste fire år.

Vi har brug for en kyndig person, der med solid økonomi – og erhvervserfaring kan sikre fortsat erhvervsfremmende fokus på Skovlunds betydningsfulde landbrugs- og fødevare-erhverv, fremme etableringen af det epokegørende nye Symbo videncenter og støtte de iværksættervirksomheder, der nyligt har etableret sig i området.

Vi har brug for en udviklingsorienteret person, der med erfaring fra byudviklingsarbejde og kendskab til områdets behov og potentialer, vil arbejde ihærdig for at sikre begge byer nye udstykninger og være med til at stå på mål for en sund skole- og samfundsudvikling.

Vi har brug for en handlingsorienteret person, der ved at ord ikke er nok. En person der ved, at det ikke er nok bare at være forandringsparat, men at forandring skabes gennem handling og ved at Skovlund og Ansagers byudviklingsprojekter får byrådets bevågenhed, opbakning og støtte.

Vi har brug for en grundig og ordholdende person, der forstår at lytte og som vil arbejde ihærdig og vedholdende for hele vores område. En person der - i stedet for at pege på hullerne i osten - forstår betydningen af at tage ansvar, og i det konstruktive samarbejde vil søge at skabe de rammer, vi har brug for i Skovlund Ansager.

Kommunalvalget i morgen er et vigtigt valg, som har stor betydning for vores område.

Jeg er overbevist om, at Per Thisted matcher, det vi har brug for - og appellerer til, at vi i morgen står sammen om at få valgt Per i byrådet med størst mulig stemmetal og mandat fra os i Skovlund Ansager.

Stem derfor personligt på Per Thisted (V) - kandidat 10 på Venstres liste.

Min bedste anbefaling

Magnus Dahlmann
Østergade 7
6823 Skovlund Ansager

Ved valget i morgen kan din stemme få indflydelse på hvordan Varde Kommune bliver ledet de næste fire år. Kommunen tager ansvar for en bred vifte af opgaver. Fra børnepasning, folkeskole og ældrepleje og den grønne omstilling til erhvervsudvikling, turisme og iværksætteri.

vist 662 gange