søndag 14 nov 2021 - Ansager
Hvem skal passe vores ældre i fremtiden og hvordan sikre vi kvalitet i hjemmeplejen
Læserbrev af Patrick Nielsen (L) Ansager

Vi skal ta’ udgangspunkt vi LokalListens Ældrerapport.

Jeg mener fastansatte Sosu’er skal passe vores ældre.

Vi skal gøre det lettere at tiltrække Sosu’er ved at forbedre de arbejdsforhold de har og sikre en værdig behandling af den ældre.

Jeg er udemærket klar over at en stor del af kommunens ældre har det godt og er godt tilfredse med plejen. Men der skal også kun en negativ sag til, at skabe dårlige overskrifter i aviser og nyhedsudsendelser.

Vi skal sikre kvaliteten ved at placere hjemmeplejen på de lokale ældrecentre sådan at de får færre km at køre, det er også bedre for miljøet.

Hjemmeplejen skal bestå af en mindre gruppe Sosu’er som dækker et område, de borgere som bor i dette område plejes derfor af denne gruppe.

Det betyder den enkelte borger kender de ansigter som kommer i hjemmet. De enkelte sosu’er kender borgeren, borgerens behov og ikke mindst hjemmet.

Herudover mener vi i LokalListen ikke det er nødvendigt at have flere ledere ansat til at fortælle hvordan de uddannede sosu’er skal pleje den ældre. Sosu’erne skal altså have mere Ansvar, Frihed og Tillid.

De mindre grupper tilknyttet ældrecentret gør også at man på ældrecentret kan tilbyde disse en vagt før man tilkalder en vikar ved sygdom.

Jeg kan forstå flere sosu’er er ansat på deltid jeg mener man bør ansætte dem på fuld tid og derved spare penge da en vikar koster noget mere. Tilmed kan de måske få lidt mere i løn, grundet besparelserne.

Vi kan og skal gøre Varde kommune attraktiv at være ansat som sosu i! De sosu uddannede i de omkringliggende kommuner, som fravælger faget og starter på noget nyt skal spejde imod Varde kommune!

Patrick Nielsen
Fiskerivej 5B
6823 Ansager
LokalListen

Læs mere her: Facebook

vist 244 gange