fredag 12 nov 2021 - Ansager
Debat: Fremtidssikring af Ansager
Læserbrev af Patrick Nielsen (L) Ansager

Jeg er enig i at vi skal have byggegrunde, allerhelst i form af nye Boligområder. Men jeg vil gerne anfægte et af Per Thisteds forslag til beliggenheden.

Hejrevej samler ikke byen og ligger for langt fra bymidten. Den mulighed mener jeg derfor ikke er den rigtige.

Med hensyn til din placering vest for Åhavevej, så mener jeg ikke den ide er helt tosset, derfor vil jeg gerne bakke op om den placering.

Mine forslag er:

- Markerne imellem varmeværket ved Tiphedevej og vandløbet Kærbæk ved Kvievej.

Hvis vi tar springet her, så kan vi med sikkerhed have plads nok til at udvide mange år frem, det boligområde kan blive større end Præstevangen og Åparken til sammen.

For at samle byen vil jeg foreslå et par muligheder.

  • En Tunnel “cykelsti” under Krogagervej til Græsvangen, kort afstand til skolen og midtbyen.
  • Bedre forhold i rundkørslen ved Skolegade og en god børnesikker Bro over Kærbæk som giver kort afstand til skole. En elektrisk hastigheds tavle som i morgentimerne omkring skolens mødetid nedsætter hastigheds grænsen 200 meter før rundkørslen til 60 km/t. Fra alle sider. Jeg vil tro det sidste forslag er det bedste, i hvert fald det billigste.

Man har i andre byer med succes lavet nye boligområder på modsatte side, af en stor trafikeret vej med succes.

- Et andet forslag til et boligområde kan være Marken imellem Rugvænget og Sønderbro.

Lejligheder til ældre

Derudover er det vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at når vi overvejer lejlighedsbyggerier som er tiltænkt ældre, så er det forfejlet at placere disse i udkanten af byen, de skal placeres nær bymidten med kort afstand til lægehus og indkøb.

Derfor bør vi se på ejendomme, som har været til salg inde i byen igennem længere tid uden held, samt fremtidige ejendomme som kommer til salg af en hvis størrelse, som kan erstattes med lejlighedsbyggeri. Som det vi har ved Lindegade 6A-H.

Jeg mener det er vigtigt når vi planlægger boligområder og strækker os ud af byen, at vi så strækker os ud imod naturen, og ikke bare ud imod tomme marker og ingenting.

Ved Åhavevej strækker vi os imod krattet og Ansager Å.

Ved Varmeværket strækker vi os imod Kvie sø, Pølmosen og vandløbet Kærbæk.

Ved Sønderbro strækker vi os imod Ansager og Haldrup Plantage.

Et lille minus kan her være støj fra skydebanen, men vi kunne på Søndergade også høre støj fra den gamle skydebane, og det var ikke generende. Der er også på den nye bane lavet store støjvolde.

Overvej dit ❌ til KV21

Jeg er din lokale kandidat hvor Ansager og de andre små samfund er i centrum, jeg mener vi skal lære af hinanden.

Patrick Nielsen
Fiskerivej 5B
6823 Ansager
Lokallisten2017
www.facebook.com/PatrickNielsenLokalListenVarde

vist 418 gange