torsdag 11 nov 2021 - Ansager
Generalforsamling i vennekredsen
Afholdes på Ansager Plejecenter onsdag d. 1. december kl. 19

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og stemmetællere.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Indkomne forslag - her gennemgang og godkendelse af reviderede vedtægter - se nedenfor
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
  • Valg af 1 suppleant for 1 år ad gangen.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Derefter serveres der kaffe og vi slutter af med bankospil.

Se vedtægter for: Foreningen Vennekredsen

vist 295 gange