torsdag 4 nov 2021 - Ansager
Patricks bud på Indlands Turisme
Læserbrev af Patrick Nielsen (L) Ansager

Vi har så mange ting at byde på i Varde Kommune, mange oversete ting, ikke kun ved kysten men også i hele kommunen.

Varde å byder på noget af Danmarks bedste Laksefiskeri og strækker sig fra Ho bugt i vest og helt op til Stenderup via Ansager å og via Grindsted å til Utoft Dambrug mellem Grindsted og Billund i øst, i alt hele 83,44 km ifølge Varde sportsfiskerforenings hjemmeside.

Vandløbet passerer i Varde Kommune byerne Ansager, Hodde, Sig, Karlsgårde, Varde og herudover en masse skønne Landområder Hvor det er muligt at etablere Fiske Lodge’s og andre overnatnings muligheder.

Før i tiden var Ansager Hytteby godt besat af lystfiskere fra både Tyskland og England. Lystfiskere som kom for at fiske bækørreder og havørreder, hvilket der idag stadig er god mulighed for.

Fiskebestanden er i Ansager godt på vej op igen, i 2018 blev Ansager Dambrug nedlagt og omdannet til et stort stryg på 640 meter, det giver et gydeområde på 3800 m2. I oktober 2020 lavede man ved hjælp af elektrofiskeri en undersøgelse af fiskebestanden og vurderede her der måtte være ca. 1000 små laks på stykket. Efter ca. 2 år i vandløbet søger laksen imod havet, for igen er par år efter at søge tilbage til den gydeplads den kom fra, så vidt det er muligt, der er kamp om pladserne. Det betyder at vi allerede i 2022-23 vil se de første tilbagevendende fisk.

Her mener jeg vi som by skal se dette som en gave når vi skal brande os for turisterne. Vi har i Bl.a. Ansager Hytteby, Solvang bondegårds ferie og Mosedal B&B med flere som er godt besøgt, men de kan måske af denne årsag blive endnu bedre besøgt. Herudover har Allan’s Dinner igangsat sine planer omkring nye ferielejligheder ved Møllen, de er dog først og fremmest tiltænkt gæster på møllen men mon ikke han også er åben for yderligere udlejning. De 4 nævnte muligheder ligger tæt ved åen og inden for kort afstand af det nye stryg, dette giver de overnatnings muligheder i forskellige rammer og prislejer.

Forhåbentlig inden længe bliver det muligt at få en middag på Hotellet, ellers har vi jo også Ansager Pizza, Caféen, Vingaarden, Hjørnekroen, Smagsgalleriet og Mariehaven som står for mad, drikke og underholdning i byen.

Andre godt besøgte aktiviteter er Mountainbike banen og Kanoudlejningen. Hvem ved hvad lokalområdet ellers formår, at få op at stå de kommende år. Vi har en massere af smukt natur i området omkring Ansager, som kan indbyde til forskellige løbe og cykelruter, til de som elsker disse ferietyper, det er noget af det vi i Ansager kan tilbyde med et fast overnatningssted i midten af det hele.

Personligt mener jeg at de små lokalsamfund skal blive bedre til at lære af hinanden, samt at vi som kommune skal se på hvordan vi kan hjælpe med dette.

Varde kommune har et kæmpe potentiale som er helt overset, både med fiskeri og Natur.

Med hensyn til fiskeriet har Hodde kro hytter og Hulvig Salmon Fishing nedstrøms Hodde har også et hus som udlejes til dette formål. Derudover har vi ved Karlsgårde sø et fantastisk fiskeri af Gedder og Fredsfisk. Af badesøer kan nævnes Kvie Sø og Ny Sø ved henholdsvis Ansager og Varde.

Artiklen omhandler mest hvad der sker i Ansager området, mon ikke de små samfund kan se ud fra dette, hvad der i deres område kunne være af gaver til turismen. Ellers er i velkommen til at ta kontakt.

Alt dette er noget vi som kommune skal brande i samarbejde med lokalsamfund, lokale grupper og foreninger.

Derudover har vi i LokalListen vores bud på en Lokal Tildelingsmodel som giver alle sogne mulighed for at investere i byudvikling, byforskønnelse og andre projekter som gavner byens borgere og turismen.

Ønsker du forandring så sæt dit kryds et nyt sted d. 16/11

Patrick Nielsen
Fiskerivej 5B
6823 Ansager
LokalListen

vist 417 gange