onsdag 3 nov 2021 - Ansager
Bosætning en forudsætning for vækst
Læserbrev af Per Thisted (V) Ansager

Bosætning er en betingelse for fremtidig positiv vækst i befolkningstallet i Skovlund-Ansager såvel som i hele Varde Kommune.

I såvel Skovlund som Ansager er der de seneste år bygget mange nye huse, hvilket har resulteret i mangel på byggegrunde. Der er efter sigende 3 tilbage i Skovlund og 3 i Ansager af kommunale udstykninger. Den kommende kommuneplan inddrager nye områder til bebyggelse. I Ansager er det øst for Hejrevej (34) og vest for Åhavevej (18).

Grunde skal ikke være en mangelvare og dermed blokere for vækst og bosætning. Det vil jeg arbejde hårdt for i byrådet.

De 25 nye almene boliger for familier på Hejrevej har løst op for omsætningen af stort set alle boligtyper, både i og uden for byen. Det er typisk yngre familier, som overtager parcelhuse, ejendomme m.v. De nye lejeboliger har også tilflyttere udefra.

Denne dynamik vil forventeligt også skabe større familier og vil gavne foreninger og skolen incl. overbygning. Vi ved, at udover skoler undersøger yngre familier også forholdene omkring børnepasning og foreningsliv. Her skal der være gode forhold, hvilket også er tilfældet.

Jeg formoder derfor stærkt, at Ansager har en positiv udvikling i befolkningstallet for 2021.

Prognosen for den demografiske udvikling spår, at der om 10 år vil være dobbelt så mange over 85 år i Ansager. Derfor har vi i Ansager Byudvikling arbejdet med 6-8 seniorboliger af en slags bag ved lægehuset i stedet for de 5 ejerlejligheder. AlfaBo er meget interesseret, og det behandles p.t. i Varde Kommune. Jeg håber, at også dette skubber yderligere til generationsskifter på ejendomme.

I Skovlund har der også været god handel i ejendomme. Der er en god dynamik i virksomhederne, hvilket også skaber øget vækst og interesse for byen. De mange arbejdspladser i Skovlund skaber ligeledes grobund for potentiel tilflytning.

Der arbejdes med grønne planer for både Skovlund og Ansager, så byerne fremtræder indbydende og dermed attraktive for alle aldre.

Forudsætningen for bosætning er, at der er boliger til alle aldre i hele Varde Kommune. Jeg vil arbejde for at skabe rammerne dertil.

Per Thisted – kandidat nr. 10 på Venstres liste
Vibevej 11, 6823 Ansager

vist 352 gange