mandag 1 nov 2021 - Ansager
Ansager er sat under kommunal afvikling
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L) Ansager

Udviklingsrådene bliver brugt til at blåstemple forvaltningens agenda. Peter Foldager (som Niels Haahr og til næste år evt. Per Thisted) stemte for skolestrukturen, hvor tallene klart indikerede at der var problemer med elevtallet på flere skoler.

Skolerne mister hvert år mellem 100-200 elever og det valgte byråd at ”rette op på” ved at bygge en ny skole til budgetteret 180 mio. + det løse og hæve kravene til elevtal.

En renovering af samtlige skoler ville koste 185 mio. Heraf Brorsonskolen 34 mio. og der var allerede brugt 17 mio.

En del skoler kørte med et overforbrug som man accepterede op til 5%.

Ansager skole bidrog i indeværende periode så pludseligt med 2 mio. Iflg. det oplyste var de 500.000 opkvalificering af 5 lærere og godt 1 mio. opgradering af aktivitetslokaler, som skoledirektøren selv var med til at indvi.

Det var således ikke forvaltningen eller byrådsmedlemmer ubekendt at der var brugt penge fra drift til investeringer eller var det?

Resultatet kender vi skolen skal spare 443.000 pr. år på driften i indeværende 4-5 år.

Etablering af legeplads på skolen (efter nedrivning af den gamle skolebygning og SFO) skal delvis betales med 800.000 af SFO overskud Det er næppe set andre steder.

Rideklubben i Ølgod fik eksempelvis udsat afdrag på et lån på 36.000 til 2036 uden renter.

Årre brugte godt 300.000 for meget på et renoveringsprojekt til byfornyelse. Det blev efterbevilliget af byrådet.

Blåvanshuk Idrætscenter manglende pludseligt 1 mio. (påstået bogføringsfejl – men pengene var væk) Her fremskyndede man kommune betalinger.

Skovlund-Ansager Hallen skal efterbetale beløb, som man uberettiget har søgt. Det er helt i orden, men andre har gjort noget tilsvarende. Det ønsker forvaltningen ikke at undersøge.

Tippen blev lukket – ikke fordi den gav underskud – men fordi forvaltningen ikke magtede at føre tilsyn.

Vi vil og skal behandles på lige fod med de andre lokalsamfund.

Lykkeligvis fik vi en velfungerende efterskole med tilhørende cykelsti som et plaster på såret.

Fiskedammene er blevet afløst af en Søpark.

Der er bygget 24 almene boliger efter en fremragende indsats af især Elise Kristensen.

Stadion er renoveret.

DanCanPharma har etableret sig i den gamle møbelfabrik og der forhandles åbenbart stadigt om etablering af virksomhed på Slagteriet - begge med assistanse fra ProVarde.

Der er brugt små 58 mio. i Ansager siden 2007 – heraf 2.4 i indeværende periode. De 54 mio. er brugt på et nyt plejehjem.

9. kl står til afvikling i 2023 og 7-8 i 2025.

Vi mangler byggegrunde. Per Thisted taler om området efter Hejrevej, Bergreens Mark overfor eller forlængelse af Aahavevej.

Jeg ser gerne at buspladsen, den gamle foderstof bliver revet ned og erstattet af måske 6 - 8 bynære grunde.

Alternativet er Solvangs mark overfor stadion. Her har man stadig den gamle sti op til Brugsen og Torvet.

På længere sigt bør Nikolajstræde og området op mod slagteriet blive en ny bydel.

Ansager mangler aflastningspladser. Området bag plejehjemmet er velegnet. Erik Buhl har oplyst at han forventer at der bygges i 2023. Det er ikke vedtaget og Erik Buhl forlader byrådet.

Valgt til byrådet kræver naturligvis respekt for kolleger og forvaltning Den enkelte skal have modet til at slås for sit eget område på ens vilkår og betingelser. Vi kan ikke forvente positiv særbehandling, men vi kan kræve retfærdighed. Åbenhed er et must.

vist 588 gange