fredag 29 okt 2021 - Ansager
Vælgermøde eller en kop kaffe ved Brugsen?
Læserbrev af Kirsten Juul-Andersen, Ansager

Udvikling/ afvikling?

Den 16. november har vi mulighed for at sætte vores kryds ved den person / de personer, vi mener bedst repræsenterer os og vore holdninger i Kommunalbestyrelsen.

For at kunne gøre det på et oplyst grundlag, er det vigtigt at vi kender kandidaternes / partiernes holdning til div. problemstillinger.

For mig er der især 2 områder hvor jeg har brug for, at kende kandidaternes holdning:

  • Ansager Skoles overbygning er truet af lukning.

    • Hvad er elevgrundlaget i skoledistriktet totalt set (incl. Elever der går på andre skoler f.eks. friskoler).
    • Hvad er konsekvensen for undervisningens kvalitet af at tilbagebetaling af budgetoverskridelsen sker over skolens budget?
  • ”Alternativ” udregning af lokaletilskud har bevirket, at idrætshallerne har fået udbetalt for meget i kommunalt tilskud.

Som den eneste skal Skovlund-Ansagerhallen betale det for meget udbetalte tilbage.

Hvorfor kun Skovlund-Ansager Hallen?

Et vælgermøde med repræsentanter fra der forskellige partier kunne måske give et svar på og en holdning til de beskrevne - for Ansager meget vitale - områder.

Kirsten Juul-Andersen

vist 532 gange