onsdag 20 okt 2021 - Ansager
Der arbejdes ihærdigt for Ansager Skole.
Peder Foldager (V) formand for Børn og Læring i Varde Kommune
Modsvar fra Peder Foldager (V) på flere indlæg omkring skolestrukturen på her på ansager.info

For over 2 år startede jeg dialogen med Ansager skole og Ansager byudvikling om, hvordan vi kan sikre en fremtid for 9. klasse på Ansager skole.

Det har ført til en række initiativer som jeg og udvalget for Børn og Læring med tilfredshed er blevet præsenteret for, herunder bla. en støtteforening til Ansager skole. Jeg vil gerne rose Ansager for alle initiativer i den her sammenhæng.

Det er vigtige og nødvendige initiativer, men vi er ikke mål, da børnetallene pt desværre er til den lave side. Den situation kan vi ikke lukke øjnene for eller fornægte. Jeg kalder det rettidig omhu at sætte fokus på sagen og sætte ind før det er for sent.

Det letteste vil jo være at feje det ind under gulvtæppet, som Patrick Nielsen og Lokallisten tilsyneladende drømmer om, og så håbe på at det over af sig selv.

I Horne har man også arbejdet ihærdig med en plan, som udvalget og jeg også fik præsenteret for et år siden. Forinden havde jeg også her været i dialog med Horne.

Jeg fastholder, at enhver mulighed/initiativ skal undersøges og prøves af, og derfor var jeg så sent som i sidste uge i kontakt med skolebestyrelsesformanden på Ansager Skole.

Plan for nedrivningsområdet

På den korte bane skal vi have reetableret rundt om Ansager skole efter nedrivning af gamle bygninger. Dette sker henover de kommende måneder. Der ligger nu en plan herfor og tegningerne ser spændende ud. Asfalt, græs, gummibelægninger, beplantninger, belysning og legepladsredskaber.

Kommunen bidrager med et beløb på godt 900.000 til reetableringen + midler til belysninger og kloakering (sidstnævnte 2 ting er der ikke sat beløb på endnu). Skolens Sfo bidrager med opsparede midler til nye legepladsredskaber for 800.000 kr.

Peder Foldager
Formand for Børn og Læring
Grønmosevej 13
6823 Ansager

vist 685 gange