onsdag 20 okt 2021 - Ansager
Skoler i Skovlund-Ansager
Læserbrev af Per Thisted (V), Ansager

I lokalområdet Skovlund-Ansager er vi begunstiget af at have to skoler at vælge imellem. Vi kan se, at muligheden for det frie valg fungerer, da børn dagligt krydser Mølby for at komme i skole. Fra sommeren 2022 er der i det nye budgetforlig gratis transport for børn med over 4,5 km til skole.

Skovlund Friskole blev startet af lokale ildsjæle, da den offentlige Skovlund Skole blev nedlagt. Her greb man muligheden for at skabe og strukturere sin helt egen skole med de muligheder, som det giver. Skovlund Friskole er kommet i god gænge med en stor indsats fra en dygtig bestyrelse med opbakning fra forældrekreds og støtteforening.

Ansager Skole er en kommunalt drevet skole med overbygning. Skolen er nu kommet i god gænge med godt styr på drift og økonomi. Der er dog en udfordring med et lavt elevtal p.t. i 8. og 9. klasse, der har samlæsning. Fremadrettet ser det lidt bedre ud, uden vi dog er helt i mål. Der er sket et generationsskifte på en del huse og ejendomme i området, hvor unge familier er kommet til. Vi har en tro på, at det kan hjælpe på børnetallet. På nationalt plan drøftes skolepolitikken igen, bl.a. med færre børn pr. klasse. Dette kan også få indflydelse til fordel for Ansager Skole.

Arbejdsgruppe for bevarelse af overbygningen

Jeg deltog i en arbejdsgruppe sidste år for bevarelse af overbygningen på Ansager Skole. De mange gode argumenter og tiltag, bl.a. med en støtteforening for Ansager Skole, resulterede i en fortsættelse af overbygningen på Ansager Skole. Dette skal revurderes igen i 2022 med virkning fra 2023. Der er ingen planer om ændringer, men det råber på arbejdsro for at få de langsigtede planer for skolen implementeret. Ledelse og bestyrelse arbejder godt for det, og arbejdsgruppen samles igen.

En fjernelse af overbygningen vil forventeligt resultere i, at eleverne vil blive fordelt på flere skoler og ikke bare den henviste. Nogle vil også søge ud af kommunen. Det kan resultere i, at man også foreningsmæssigt finder andre græsgange. Det kan påvirke det lokale idrætsliv i negativ retning, hvor der er et stort og godt samarbejde i Skovlund-Ansager.

Nye muligheder

Fra sommeren 2021 er der åbnet mulighed for en idrætstalentlinje. Den har idrætsforeningerne grebet, og der er et godt samarbejde omkring en fodboldlinje, hvor der skiftevis trænes i Skovlund og i Ansager. Der deltager elever fra Skovlund Efterskole, Skovlund Friskole og Ansager Skole. Stor ros til foreningerne og skolerne for det gode initiativ. Fællesskab og samarbejde løfter mulighederne.

Som mange sikkert har bemærket, er de gamle bygninger på Ansager Skole og SFO fjernet, og pladsen er helt åben og bar. Skolen har oplyst mig, at der inden årets udgang forventes igangsat etablering af nyt cykelskur, parkeringspladser og en pænt stor legeplads.

Jeg vil arbejde for gode skolemuligheder og frit valg på skoleområdet. Jeg mener også, at der skal være et offentligt tilbud om overbygning i et stort skoledistrikt som 6823, Skovlund-Ansager. Det kæmpede jeg for sidste år, og det vil jeg også kæmpe for fremover. Derfor har jeg også et ønske om at komme i udvalget for Børn og Læring, såfremt jeg opnår valg til byrådet. Det vil gavne bosætningen og understøtte de tiltag og investeringer, som allerede er sket i lokalområdet.

Per Thisted – Kandidat nr. 10 på Venstres liste
Vibevej 11, 6823 Ansager

vist 523 gange