tirsdag 19 okt 2021 - Ansager
Skolerne er truede - overbygning lukkes
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L), Ansager

Skolediskussionen i forbindelse med skolestrukturen medførte mange påstande og benægtelser.

Lokallisten fremførte at den skitserede model ville medføre nedlæggelser af overbygninger og trange kår for børnebyerne. Fakta er at indtil nu har 4 skoler fået en bekymringsadvarsel. Det drejer sig om Horne, Ansager, Tistrup og Næsbjerg.

Horne børneby har pt. 58 elever og 41 i alderen 3-5 år i alt 99 (2021) mod tidligere 97 (2019) og 92 (2020). Nu tæller man så hjemmeunderviste børn med så totaltallet bliver 102. Det magiske tal er min 100, så derfor er bekymringsadvarslen for Horne pt. ikke aktuel.

Anderledes stiller det sig for overbygningen i Ansager. 8 og 9. kl. er lagt sammen med et antal på 12 + 10 (22). Næste år forventes 20 + 12 (32). Såfremt det var samme årgang ville klassen blive delt i 2 klasser (max 29 elever i hver kl.) Kravet er her min. 24 elever Dette betyder at kommunen indleder en proces med nedlukning af 9. kl. i 2023. Samtidig skal man med baggrund i nuværende tal i 2022 indlede en tilsvarende proces for 7-8 kl., der så står for lukning i 2025. Ansager skole har ingen filialskoler.

For nuværende reddes Agerbæk, Blåbjerg, Næsbjerg og Tistrup af tilgangen fra netop deres filialskoler.

Janderup, Outrup, Alslev, Horne, Thorstup, Starup og Tistrup har alle en lavere klassekvotient end Ansager skole.

Skal blodbadet stoppes bør man ændre skolestrukturen evt. ved at pengene følger eleven (ens betingelser for alle). Det er en fordel for de større skoler som Varde, Ølgod, Oksbøl. Såfremt LokalListens tildelingsmodel indføres kan man lokalt beslutte at en del af tildelingen - efter bestemte regler - kan anvendes som tilskud til den lokale skole i stedet for som nu, hvor de primært er gået til finansiering af en ny skole i Varde.

12 venstrefolk (nu 13), 2 fra DF (nu 1) og 1 fra De Radikale stemte for skolestrukturen. Venstre har pt. 2 fra 6823 i Byrådet. De stemte begge for skolestrukturen. Det må kraftigt formodes at nye venstrefolk i byrådet vil stemme for lukning af 9 kl. og senere 7 og 8.

Lokallisten ønsker at bevare alle skoler på nuværende niveau med en lokal ledelse, der selv får ansvaret for undervisning og økonomi. Det er lokalsamfundene, der selv skal indstille til evt. nedlukning.

Byråd og forvaltningen ønsker (som alle borgerne) en tilgang i bosætning. Det får man næppe ved at lukke hjertet i de små lokalsamfund.

Niels Jørgen Nielsen (L)
Præstevangen 17
6823 Ansager

vist 572 gange