mandag 18 okt 2021 - Ansager
Debat: Der mangles aflastningspladser i kommunen
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L), Ansager

Det er almindeligt kendt at især ældre patienter ofte bliver sendt hjem for tidligt fra et sygehusophold.

Det skaber angst hos patienten og pårørende. Oftest er den ældre sendt på sygehus i ambulance for efterfølgende måske at blive hjemsendt i en taxa. Det fremkalder usikkerhed og afmagt hos personerne omkring den ældre. Plejesektoren er ikke nødvendigvis adviseret af sygehuset.

Den hurtige udskrivning fra sygehuset betyder ofte at den ældre skal genindlægges.

Hver indlæggelse koster kommunen kr. 3.000, ekstra pleje, frustrerede pårørende og plejepersonale, angst og usikkerhed.

Såfremt der er tilstrækkelig med aflastningspladser på de enkelte plejehjem forbedres sygebehandlingen og plejen, angsten og usikkerheden formindskes.

På plejehjemmene er der sosuèr og sygeplejersker hele døgnet til at observere og træde til ved akutte tilfælde.

Det vil være sund fornuft, såfremt der kan laves aftaler med de praktiserende læger.

Eksempelvis er lægehuset i Ansager nabo til plejehjemmet. Kommunen har købt nabohusene til nedbrydning. Området er oplagt til aflastningspladser og ældre boliger beregnet til ekstra plejekrævende ældre.

Det er et problem at beboerne på plejehjem ofte er meget svage og demente ved indskrivning.

Såfremt de tidligere kommer i kontakt med plejehjemmene er de bekendt med rutinerne og de andre beboere, hvorfor de vil være integrerede, såfremt demensen rammer dem.

Niels Jørgen Nielsen (L)
Præstevangen 17
6823 Ansager

vist 311 gange