søndag 17 okt 2021 - Skovlund
Referat: Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Gummistøvler og regntøj blev luftet søndag formiddag den 3. oktober 2021, da omkring 140 borgere deltog i indvielsen af cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund
Gummistøvler og regntøj blev luftet søndag formiddag den 3. oktober 2021, da omkring 140 borgere deltog i indvielsen af cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund Foto: Kitty Gamkinn
Onsdag d. 13/10 - 21 kl. 19.30 i Skovlund Ansager Hallens mødelokale.

Deltagere: Hanne, Inge, Finn, Peter, Kristian og Kitty

Dagsorden

1. Bordet rundt

Inge fortæller at der var god tilslutning til March for ensomheden.

Kristian arbejder med forskønnelse af Kulturhusets parkeringsplads. Varde Kommune har givet tilsagn om finasiering af for-projektet, der gerne skal give overblik over, hvilke øvrige puljer og fonde der er relevante.

Hanne deltog i demensgruppens besøg på Give-egnens museum 22. september. Det var stor tilslutning og alle pladser var besat. Stedet fik de varmeste anbefalinger, hvad enten man besøger stedet som familie eller i gruppe.

Hanne deltog desuden i Ølgods borgermøde omkring senior-boliger. Der var stor interesse for de nye lejligheder på Hejrevej i Ansager.

Torsdag d. 14. afholdt demensgruppen Candlelight Dinner på Møllen. Arrangementet har været udsat og de økonomiske rammer er reduceret i forlængelse af Corona. Derfor skal der lyde en stor Tak til Lions for 3000 kroner, som betyder, at der ikke var brugerbetaling til aftenen, der også kunne melde fulde huse.

Kitty fortæller, at der i samarbejde med Skovlund Idrætsforening, er ansøgt 1 mio. kroner hos Nordeafondens ”Her bor vi”-pulje, til en støbt skate-park. Formålet med projektet er, at styrke fællesskabet, sundheden og udelivet blandt områdets mange børn og unge. Parken var på Skovlund Borgerforeningens generalforsamling projekteret til Brugsgrunden, men Varde Kommune anbefaler af hensyn til myndighedstilladelser, at den i stedet etableres på Skovlund Stadion. Der er lavet forslag, der tager afsæt i Skovlund Helhedsplan. Varde Ungdomsskole har allerede lovet, at vi kan låne deres klasse-sæt med sikkerhedsudstyr og wheels. UrbanStreetZone i Brande står klar med instruktører. Fonden uddeles midt i december 2021

Indvielsen af cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund 3. oktober, havde trods udpræget efterårsvejr, meget flot tilslutning. Der skal lyde en stor Tak til Ølgod Udviklingsråd for godt samarbejde og opbakning til projektet.

2. FUR

Hanne uddybede referat der kan læses i fuld længde på linket her: FUR referat

Næste FUR møde er d. 29. november på Ansager Hotel.

3. Ansøgning

Udviklingsrådet har modtaget ansøgning om 5000kr til en dynamisk fotoudstilling i Skovlund/Ansager Hallen i samarbejde med Skovlund/Ansager Fotoklub.

Ansøgningen imødekommes og vi glæder os til at se resultatet.

4. Vælgermøde

Udviklingsrådet har 11. oktober fået henvendelse fra Søren Lysholt Sørensen med opfordring til, at lave et vælgermøde med alle KV21-kandidater i 6823 Ansager.

Udviklingsrådet holder sig fra at lave arrangementet, dels på grund af tidsrammen og dels inhabilitet i kraft at udviklingsrådet rummer 3 kandidater.

5. Indlandsturisme.

Orientering i forlængelse af sagsfremstilling fra Økonomi og Erhvervs-udvalget. ”Medfinansiering af projekt om indlandsturisme og fødevarer”

6. Foreningsmøde 2022 forventes afholdt i det tidlige forår.

7. Næste møde 9. December kl 18 i Skovlund/Ansager Hallen

8. EVT.

Referent Kitty Gamkinn

vist 505 gange