mandag 11 okt 2021 - Ansager
Ældrerådsvalg: Hvad er ældrerådet?
Læserbrev af Ejner Frost, medlem af ældrerådet i Varde Kommune

Ofte oplever jeg spørgsmålet: Hvad er Ældrerådet og hvad laver det?

Mange kender ikke forskel på Ældresagen og Ældrerådet.

Det vil jeg forsøge at forklare i dette indlæg. Både Ældresagen og Ældrerådet fortjener at være synlige. Hver især kan de være til hjælp for ældre borgere.

Ældresagen

Ældresagen er en organisation med over 900.000 medlemmer fordelt på lokalafdelinger rundt i landet. Ældresagen udfører socialt arbejde som f.eks. besøgstjeneste, vågetjeneste, tryghedsopkald og arrangerer bl. a. søndagstræf, udflugter, gåture og bowling. Det er alt sammen noget, som giver den enkelte mulighed for at deltage aktivt i det lokale miljø.

Ældrerådet

Ældrerådet/seniorrådet er et lovpligtigt udvalg i hver kommune. Ældrerådet fungerer som talerør mellem 60+ årige og politikerne i kommunen. Ældrerådet har ret til at blive hørt i sager, der handler om ældreområdet.

Ældrerådet varetager ældre borgeres interesser/behov, dog ikke enkeltsager, rådgiver politikerne om f.eks. hjemmehjælp, hjemmepleje, plejeboliger, genoptræning, tilbud til demensramte og deres pårørende, kommunal madservice o.s.v.

Ældrerådet kan ikke træffe beslutninger for ældreområdet.

Det overordnede mål er, at Ældrerådet i samarbejde med politikerne sikrer bedst mulig støtte og omsorg til sårbare ældre, at skabe en tryg og værdig alderdom med livskvalitet.

Ældrerådet i Varde kommune består af 13 medlemmer, som vælges for 4 år. Ældrerådsvalget foregår samtidigt som valget til byråd. I Varde kommune forgår valget til Ældrerådet som brevstemmevalg. Alle stemmeberettigede har netop fået tilsendt et brev med en stemmeseddel med de opstilledes navne samt en frankeret svarkuvert.

Jo flere der stemmer, jo større vægt har Ældrerådets høringssvar til politikerne, så sæt dit kryds på stemmesedlen snarest og send den, så den ikke bliver glemt. Det tager jo også tid, når et brev sendes med Post Nord.

Ejner Frost, medlem af ældrerådet

vist 241 gange