tirsdag 5 okt 2021 - Ansager
Robotstøvsugere i hjemmeplejen
Robotterne kommer trods protester fra Ældrerådet i Varde Kommune

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetlægning udarbejdet nye drifts- og anlægsforslag bl.a. indførelse af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Robotstøvsugeren skal betales og installeres af modtageren af hjemmeplejen. Besparelsen ved indførsel af robotstøvsugere i hjemmeplejen skal finansiere et forslag om styrket fokus på nærværende ledelse på ældreområdet.

Forslaget blev sendt til høring i Ældrerådet. Det blev behandlet på et Ældrerådsmøde den 26-8-2021. Ældrerådet gav følgende høringssvar:

- Ældrerådet mener ikke, det er rimeligt, at der skal bruges robotstøvsugere i hjemmeplejen. Ældrerådet ønsker flere midler til ældreplejen og ser et behov for flere plejehjemspladser.

Et flertal i Varde byråd valgte på et budgetseminar for budgettet for 2022 at sidde Ældrerådets høringssvar overhørig og vedtog at indføre robotstøvsugere i hjemmeplejen. Der arbejdes netop nu med af lave nærmere regler for indførelsen af robotstøvsugere i hjemmeplejen.

En diskret beslutning

Det er alt sammen foregået meget diskret. Jeg har i den tid, jeg har været medlem af Ældrerådet, forgæves arbejdet for mere åbenhed omkring Ældrerådet og Social og Sundhedsudvalgets arbejde. Social og Sundhedsudvalget træffer beslutning, der har brede og langtrækkende følger for ældreområdet. Oplysninger om Ældrerådet og Social og Sundsudvalgets arbejde skal ikke gemmes væk på Varde kommunes hjemmeside. Borgere, som ikke er dygtige til at arbejde med IT-området, skal have let adgang til disse oplysninger. Derfor dette indlæg.

Ejner Frost

Svar fra Tina Agergaard Hansen, formand i "Udvalget for Social og Sundhed".

Det var et enigt byråd der i år vedtog budgettet for de næste 4 år - for ældreområdet betød det flere midler til plejeboliger og til de stigende sundhedsopgaver, samt til et styrket fokus på nærværende ledelse på ældreområdet. Inden budgetkonferencen havde budgetforslagene været i høring.

Til forslaget omkring anvendelse af robotstøvsuger i private hjem ved hjemmehjælpsmodtager havde ældrerådet rigtig nok i deres høringssvar angivet, at de ikke fandt det rimeligt, at der skulle anvendes robotstøvsugere i hjemmeplejen.

Fakta er dog at vi, som så mange andre kommuner, har store rekrutteringsudfordringer inden for flere områder - her i blandt hjemmeplejen. Samtidig vil indførslen af robotstøvsugere blive lavet på et individuelt skøn og med hensyn til den enkelte. Vi skal her huske på, at nogle hjemmehjælpsmodtager i private hjem selv har efterspurgt muligheden for en robotstøvsuger.

Du skriver i dit indlæg, at det alt sammen er foregået meget diskret og du gennem flere år forgæves har arbejdet for mere åbenhed omkring jeres og vores arbejde.

Ældrerådet havde dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget i september måned, hvilket vi har hvert år, da vi ønsker en tæt dialog med vores 3 høringsråd. På dialogmødet var dette ikke noget der blev italesat, hverken af dig eller din formand, derimod takkede i for det gode samarbejde, som andre kommuner, ifølge jer, er misundelige på.

Der er intet omkring processen der har været diskret, da budgettet er åben for alle og det står en hver frit for at kontakte enten kommunen eller formanden for ældrerådet, hvis der er oplysninger man mangler eller ikke kan finde.

vist 405 gange