onsdag 29 sep 2021 - Ansager
Debat: 6823 set med Lokallistens øjne
Citat: Kvie Sø`s forurening er stadig uløst, men forvaltningen forventer at der åbnes for badning i 2022. Havde problemet været ved Nysø var problemet nok løst for længst.
Citat: Kvie Sø`s forurening er stadig uløst, men forvaltningen forventer at der åbnes for badning i 2022. Havde problemet været ved Nysø var problemet nok løst for længst. Foto: Karsten Madsen
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L) kandidat til byrådet i Varde Kommune for Lokallisten

Det er glædeligt med de mange solgte huse og tilsvarende store antal nybyggeri af nye boliger i såvel Skovlund som Ansager. Alligevel halter yderligere fremgang i bosætning.

Skoler

Elevtallet på Ansager skole er nede på 168 og 10 indskrevne elever i 0 klasse. 8 og 9 klasse er lagt sammen. Skolen er underlagt den nye skolestruktur med et krav om 24 elever i 7-8-9 klasse. Byrådet skal tage stilling hvert år om bibeholdelse af overbygning såfremt elevtallet er mindre. Det giver anledning til dyb bekymring.

Samtlige lister til det kommende byråd har meldt ud, at de ønsker at beholde de nuværende skoler som de er nu. Der er ikke valg til næste år, så tør vi tro på det.

Lokallisten vil til enhver tid kæmpe for at skolestrukturen bør ændres med det samme elevtilskud uanset hvor skolen ligger. Det er herefter ledelsens ansvar at drive skolen og ikke forvaltningens.

Alternativet vil være en skole uden overbygning eller en friskole.

Skovlund har løst deres skoleproblem. De har friskolen med et nogenlunde stabilt antal elever på 110-120.

Bosætning

En forudsætning for yderligere bosætning er ledige byggegrunde. LokalListen har foreslået arealet overfor Stadion i Ansager og som førsteprioritet arealet efter den gamle station inkl. Busholdeplads, idet oplysninger fra kommunen er at arealet med og bagved slagteriet er forurenet?

Kvie Sø´s forurening er stadig uløst, men forvaltningen forventer at der åbnes for badning i 2022. Havde problemet været ved Nysø var problemet nok løst for længst.

Boliger til ældre

Vi mangler aflastningspladser til patienter, der alt for ofte bliver sendt hjem fra hospitalet. Husene bag Plejehjemmet er købt af kommunen til nedrivning. Området vil være ideelt til aflastningspladser og ældre boliger til borgere, der har brug for hjælp i det daglige, men endnu ikke skønnes parate til plejehjemmet. Her er problemet ofte, at de visiterede borgere er så dårlige, at de har svært ved at omstille sig samtidig med at en større del er ramt af demens. Ældre boligerne skal tilknyttes plejehjemmet med adgang til personale, læge og kontakt med de faste beboere.

Skovlund ønsker tilsvarende ældreboliger. Brugsgrunden er endelig ryddet.

Lukningen af Tippen var en katastrofe - men åbningen af Kvie Sø Efterskole en ubetinget succes. Vi har nu 2 yderst velfungerende og respekterede efterskoler i 6823.

Skovlund har ca 700 arbejdspladser. Ansager har vel 200.

DanCann Pharma A/S har startet fabrikken i den gamle møbelfabrik og det forlyder at slagteriet er solgt til produktion. Det er fremragende.

Erhvervslivet blomstrer i Skovlund. Her er seneste projekt Symbo A/S - et udviklingsprojekt med formålet at skabe nye plantebaserede madvarer. Projektet er støttet af ProVarde og Københavns Universitet. Det er det mest fremsynede projekt i Varde kommune med store muligheder for produktion, arbejdspladser og bosætning her i den nordøstlige del af Varde kommune.

Larprojektet i Nordenskov er i fuld gang. Det er en anden løsning på nedsivning af regnvand. Fordelen er at boligejerne undgår tilslutning til Din forsyning, der kan komme til at koste den enkelte boligejer fra 50-100.000. I Nordenskov modellen modtager hver boligejer kr. 24.000 til etablering af faskiner eller andre løsninger på egen grund. Din forsyning/kommunen etablerer faskiner i fortovene, der sås græs, plantes træer med en enkel stor flise til dårligt gående. Det giver miljø, natur, trivsel, byfornyelse på samme tid.

Såvel projektet Symbo A/S som Larprojektet var med i Lokallistens budgetforslag.

Indlandsturisme

6823 er oplagt til indlandsturisme. Vi ligger stort set midt imellem Billund og Vesterhavet. Behovet for småferier er støt stigende og der er pres på overnatningsmuligheder. Etablering af 12 hytter ved Møllen er fremragende med attraktive fiskemuligheder lige uden for døren.

Lokallisten har udarbejdet 2 rapporter sammen med nuværende og tidligere ansatte - ældreområdet og børn- og unge 0-23 år. Rapporterne er sendt til kommunen sammen med Lokallistens budgetforslag for 2022.

Penge til lokalområdet

6823 bestemmer selv om vi fortsat skal være underlagt de muligheder som kommunen indtil nu har stillet til rådighed.

I indeværende byrådsperiode har Ansager fået 2.4 mio - primært til nedrivning af Kvievej 11 og renovering af tag på børnehaven. Skovlund har endeligt fået noget 2.1 mio. til nedrivning af brugsen. Totalt er der investeret i alt 462 mio.- heraf 223 mio. i Varde by.

Lokallisten vil til enhver tid kæmpe for at 6823 får samme muligheder som andre områder i kommunen. Det har haltet i flere tilfælde i de forløbne 3 år.

Niels Jørgen Nielsen (L)

 

Rapporter vedlagt til Lokallistens budgetforslag 2021:

Lokallistens model for hjemmepleje
Børn og Unge

vist 693 gange