fredag 27 aug 2021 - Ansager
Hjemmeplejen: Lad lokalcentrene bestemme selv
Niels Jørgen Nielsen (L) Præstevangen 17 Ansager
Læserbrev af Niels Jørgen Nielsen (L) Præstevangen 17, Ansager

Lad os få forskellighederne ind på hvert lokalcenter - ledere og medarbejdere i forening. Gi dem ejerskab, hvor de arbejder mod samme mål, opnår glæde i arbejdet og giver fuld social og sundhedsmæssig tilfredshed til borgerne - ud fra lokalcentrenes egen målsætning vel at mærke. Med andre ord: Lad centrene operere i eget felt med de penge, der er tildelt.

Lad faggrupperne blive opgraderet, så de kan varetage opgaver i “eget hus” såsom f.eks. vagtskema, opgaven som ble-konsulenter, som demenskonsulenter, forflytningsvejleder, supervision, sparring mm. Tilknyt relevante sygeplejefaglige stillinger til hvert lokalcenter i hver vagt, så er ringen sluttet med fuldstændig kapacitet og sundhedsfaglig opfyldning af krav.

Der kan spares lønninger på denne model, for tænkningen overlades til dem, der bevæger sig i det “hus”, hvor de føler tilknytning og har ejerskab i alles interesse og overlevelse.

Visitation i eget hjem/lokalcenter skal vedlægges skriftligt, dækkende den ældres behov/ønsker inden for rimelige rammer – eksempelvis ved indbo. Genkendelsen af stadig at være i eget hjem er altafgørende – især hos den demente borger. En bisidder er obligatorisk.

Forudsætningen for visitation kræver en løbende vurdering af borgerens aldring og iværksættelse af ændrede tiltag. Dette indebærer naturligvis principielt, at medarbejdergruppen i videst muligt omfang er den samme hos den enkelte borger.

Lokallisten har også et bud på normering på de enkelte lokalcentre. Udover relevante sygeplejefaglig og SOSU-dækning, så skal der være sygeplejerske tilknyttet 24/7 og en fast læge / sundhedshus skal være tilknyttet lokalcentret.

vist 277 gange