fredag 27 aug 2021 - Ansager
Nyt fra Mariefestivalforeningen, Ansager
Den nye bestyrelse holdt sit første møde mandag d. 23/8-21 på arkivet i Ansager

Tilstede var:

  • Thor Knudsen, formand
  • Magnus Dahlmann, sekretær
  • Torben Sigvardsen, kasserer
  • Lisbeth Mortensen, medlem for ABU
  • Birgitte Jacobsen, medlem for AIF
  • Inge Thisted, medlem for ansager Borgerforening.

Det var primært et konstituerende møde hvor ovennævnte poster blev fordelt.

Derefter blev foreningens opgaver og mål gennemgået – især spørgsmålet om udlodning af midler fra overskuddet ved Mariefestival 2020. Her mangler fortsat et par spørgsmål, der skal afklares, men overskuddet vil jvf foreningens vedtægter blive fordelt i løbet af efteråret 2021.

Vi opfordrer klubber og foreninger til at søge foreningen om tilskud.

Da musikken jo er taget ud af foreningen – Mariehaven udtrådte ved generalforsamlingen – arbejder vi på at opsætte nye mål og visioner.

Vi leder en forening for sammenhold og fællesskab for Ansager.

Pv af bestyrelsen

Thor Knudsen, formand

vist 732 gange