søndag 22 aug 2021 - Ansager
Referat: Generalforsamling 16. august 2021
Stemmeværkspladsen i den forgangne weekend
Stemmeværkspladsen i den forgangne weekend Foto: Kitty Gamkinn
Skovlund/Ansager Udviklingsråd holdt mandag aften generalforsamling på Ansager Hotel

Formand Kristian Støjbjerg var desværre gået hen og blevet syg, så Næstformand Søren Lydeking trådte efter aftale i hans sted.

Udviklingsrådet foreslog Per Thisted som dirigent og det blev vedtaget.

Søren læste Formandens beretning op.

Den omhandlede hovedsageligt de projekter som UR har bidraget til:

  • Bord/bænke sæt ved Kvie Sø
  • Ny udviklingsplan i Ansager
  • Bekymringsbrev til Varde kommune ang. Ansager Skoles overbygning og fremtid
  • Cykelsti Skovlund - Krusbjerg
  • RIKA rideklub
  • Alsang i Skovlund
  • Nytårskur i Ansager
  • SYMBO Innovationscenter
  • Samarbejde med flere UR (indlandsturisme, cykelsti)

Regnskab

Efterfølgende fremlagde Finn udviklingsrådets regnskab. Der har været udgifter for 66.783 kr. og et kommunalt tilskud på 61.000 kr. Et merforbrug på 5.783 kr. som fratrækkes vores egenkapital ved årets start på 35.225 kr. Egenkapitalen er derfor 29.442 kr pr. 31.12. 2020

Formandsberetning og regnskab blev godkendt og Gert Hermansen benyttede lejligheden til at takke for bidragene til Symbo.

Herefter var der valg

Peter Elektriker og Inge Slagter sidder for Borgerforening og derfor var det kun Miriam Heide og Finn Grundahl, der var på valg.

Finn blev genvalgt og Miriam der ikke ønskede at genopstille, blev afløst af Julius Justesen.

Eventuelt

Under evt. blev der spurgt ind til legeplads og en musiklegeplads i Ansager. Der var spørgsmål om udviklingsrådets engagement i indlandsturisme. Kitty redegjorde kort for de afholdte turismemøder med blandt andet Destination Vesterhavet, samt tanker om turisme-og bosætnings potentiale i Kærbæk-området. Vi håber og forventer at der etableres en legeplads for hele byen, der hvor skolens bygninger er fjernet. Vi håber desuden på P-pladser i Skolegade således at forholdende i Østergade bliver mere trafiksikre. Omkring musiklegepladsen kunne Per Thisted informere at den er på vej.

Stor ros til Marianne Høj Ahlers og Sabina Gandrup for deres store arbejde med at få overblik over behovet og opbakningen til en Kærbæk cykelsti. Der blev også snakket om cykelsti mellem Ansager og Krogager, samt strækningen fra Skovlundvej til Flensted.

Efter veloverstået formel generalforsamling var der rundvisning på hotellet, kaffe og god snak.

Tak til de fremmødte for gode drøftelser og hyggeligt samvær.

Referent Kitty Gamkinn

vist 638 gange