søndag 15 aug 2021 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Byudvikling
På generalforsamlingen kan du høre om den nye medicinfabrik i Ansager

Medarbejdere fra DanCann kommer og fortæller om deres arbejde med fremstille medicinsk cannabis i den tidligere møbelfabrik.

Torsdag den 19.08.21 kl. 19.00 på Ansager Hotel

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af referat
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Af hensyn til kaffebordet ønskes tilmelding til Ansager Hotel på tlf: 75297050 eller mail: reception@ansagerhotel.dk

vist 661 gange