mandag 9 aug 2021 - Ansager
Ansager Varmeværk generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 2. september 2021 kl. 19.30 på Ansager Hotel

- med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Afgår efter tur: Jan Bach Pedersen, Lars Blak Pedersen, Knud Erik Madsen.
6. Valg af suppleanter:
Afgår efter tur: Lars Bryde, Leo Christensen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Årsrapport kan ses på: www.ansager-fjernvarme.dk

Eller afhentes på Ansager Varmværket, Tiphedevej.

Bestyrelsen

vist 244 gange