torsdag 24 jun 2021 - Ansager
Mariefestivalforeningen fortsætter
Bestyrelsens forslag om foreningens ophør blev stemt ned

På generalforsamlingen i Mariefestivalforeningen den 16. juni på hotellet blev bestyrelsens forslag om foreningens ophør nedstemt med 13 stemmer for og 14 stemmer imod.

Da generalforsamlingen således valgte, at Mariefestivalforeningen skulle bestå, skulle der vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Helge Engelbrecht valgte at trække sig.

Nyvalgt blev: Torben Sigvardsen, Thor Knudsen og Magnus Dahlmann.

Desuden består bestyrelsen af: Birgitte Jacobsen udpeget af AIF, Lisbet Steen Mortensen udpeget af Ansager Byudvikling og én som Ansager Borgerforening udpeger.

Den nye bestyrelse mødes først i august.

Se regnskabet: Regnskab for 2020

Læs hele referatet her: Referat fra generalforsamling 2021

vist 674 gange