mandag 7 jun 2021 - Ansager
Generalforsamling i Ansager IF
Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18:30 i Skovlund/Ansager Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
  a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  b) Fremlæggelse af budget
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
  a) På valg Birgitte Jakobsen (modtager genvalg)
5) Valg af suppleant
6) Valg af revisorer
7) Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3 samt øvrige kandidater skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 15. juni 2021 på mail: bjakobsen78@gmail.com

Grundet Corona er det nødvendigt med tilmelding - det sker også på mail bjakobsen78@gmail.com

Årsmøder i fodbold og badminton foregår umiddelbart inden generalforsamlingen, også her er det nødvendigt med tilmelding inden grundet Corona.

Fodbold mødes på stadion kl. 17.00 - tilmelding på bryndum@live.dk

Badminton på stadium kl. 17.00 - tilmelding på enghoej@os.dk

Desuden afholder Gymnastik et infomøde i Hallen kl. 18.00 - tilmelding på kristina.mortensen@hotmail.com

Der kræves efter de nuværende restriktioner Corona-pas for at deltage.

AIF

vist 1032 gange