mandag 31 maj 2021 - Ansager
Generalforsamlinger i Mariefestivalforeningen
Ordinær generalforsamling onsdag d. 16 juni kl. 19 afholdes på Ansager Hotel

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 30 juni kl. 19 afholdes på Ansager Hotel

Forslag der ønskes behandlet bedes være formanden (Lisbeth Mortensen, Egedalen 30, 6823 Ansager) i hænde senest 7 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Godkendelse af bestyrelsens budget for det næste år, herunder fastsættelse af kontingent
5. Orientering om udpegning af medlemmer til bestyrelsen jf. §10, samt valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag
   a. Mariefestivalen i 2021 aflyses og foreningen indstilles til ophør
7. Valg af revision og evt. suppleant

Begrundelse for det indkomne forslag:

Bestyrelsen er efter en længere drøftelse, blevet enige om at aflyse årets festival og indstille foreningen til ophør.

Coronaen gør, at vi ikke kan afvikle festivalen som tidligere, og da der sker mange ting omkring os såvel i Mariehaven som ude i byen, mener vi, det er bedst at ”stoppe mens legen er god” og vi har overskud på kontoen.

Det er svært for os at se, hvordan vi skal kunne dreje festivalen fremadrettet med hensyn til musik, økonomi og her også med fokus på vores sponsorer.

Vi håber at se mange til generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Mariefestivalforeningen

vist 935 gange