søndag 30 jun 2013 - Ansager
Hvad er dette?
Hvad er det og hvor er det fotograferet
Hvad er det og hvor er det fotograferet Foto: Karsten Madsen
Kan du se, hvad billedet forestiller, og hvor i Ansager det er taget. Billedet er fra i dag.

Her er svaret:

Billedet viser den grøde-spærring, som er opsat i Ansager Å lidt før Møllen og ud for dambruget. Spærringen bruges til at stoppe og samle græs og vandplanter, som for tiden skæres i åen.

Når der er samlet et læs, kommer der en lastbil og opsamler grøden.

Klik på billedet et par gange for at se spærringen lidt på afstand.

Der gik faktisk under 10 minutter, inden billedet blev genkendt. Godt klaret!

vist 403 gange