torsdag 20 maj 2021 - Danmark
Inspiration: Sådan får vi levende bymidter
Partnerskab for levende bymidter lancerer anbefalinger
Partnerskab for levende bymidter lancerer anbefalinger Foto: Ærø Turist- og Erhvervsforening
Regeringens 'Partnerskab for levende bymidter' lancerer i dag sine anbefalinger til at løse de udfordringer, bymidter over hele landet står overfor.

Bymidterne i de danske landdistrikter er mange steder et områdes hjerte. Her ligger butikker, spisesteder, apoteker og købmandsforretninger side om side med eksempelvis rådhus, kulturhus og bibliotek. Men bymidterne i de mindre og mellemstore byer er under pres fra e-handel, fraflytning og nye mobilitetsmønstre.

Det er baggrunden for arbejdet i det Partnerskab for levende bymidter, som regeringen nedsatte i august 2020. I dag offentliggør partnerskabet sine anbefalinger samt en værktøjskasse til, hvordan man sikrer levende bymidter i hele landet.

Landdistrikternes Fællesråd har siddet med i partnerskabet siden begyndelsen, og formand Steffen Damsgaard glæder sig over resultaterne.

- Det har været spændende og lærerigt at deltage i dette vigtige arbejde. Levende bymidter er vitale for små såvel som større byer – de øger den lokale sammenhængskraft og sikrer sociale mødesteder lokalt samtidig med, at blomstrende bymidter skaber jobs, tiltrækker besøgende og gør området mere attraktivt for tilflyttere, siger han og tilføjer:

- Landdistrikternes Fællesråd er gået ind i arbejdet i partnerskabet med det udgangspunkt, at en bymidtes betydning lokalt ikke afhænger af byens størrelse. I stedet bør fokus ligge på den betydning, en given bymidte har lokalt – for selv i de mindste byer kan en bymidte fungere som lokalområdets hjerte.

Et bredt samarbejde skal sikre levende bymidter

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd fremhæver, at flere parter i partnerskabet anbefaler etableringen af en forsøgsordning med de såkaldte BID’s (Business Improvement Districts). Modellen indebærer kort fortalt, at det lokale erhvervsliv går sammen med områdets offentlige parter, foreninger og borgere - for i fællesskab at finde en måde at udvikle deres by.

- Når vi i årene frem skal skabe attraktive bymidter lokalt, er det altafgørende, at hele lokalområdets interessenter involveres og tages i ed. For et bredt lokalt forankret samarbejde baseret på frivillig deltagelse er nu engang det, der skaber en bæredygtig og dermed fremtidssikret udvikling, siger Steffen Damsgaard.

Det er indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, som skal arbejde videre med anbefalingerne, og ministeren ser frem til det forestående arbejde.

- Levende bymidter i hele landet er en grundlæggende forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i landdistrikterne. Jeg er enig med partnerskabet i, at de udfordringer, vi ser for tiden, kræver en fælles og massiv indsats, og jeg glæder mig til at arbejde videre med anbefalingerne, udtaler indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.

Landistrikternes Fællesråd

Læs hele partnerskabets : rapport og værktøjskasse

vist 391 gange