mandag 24 jun 2013 - Ansager
Indvielse: Ansager Plejecenter
Indvielse af Ansager Plejecenter
Indvielse af Ansager Plejecenter Foto: Karsten Madsen
Borgmester Gylling Haahr bød velkommen til de mange fremmødte. Den obligatoriske snor blev klippet over og plejecenteret var dermed åbnet.

Det var ikke til at finde en parkeringsplads i byen. "Det er lige som i gamle dage, når der var generalforsamling i slagteriet" lød en kommentar. Mindst 200 var mødt op for at se det nye plejecenter og være med til den festlige indvielse.

Efter snoren var klippet, gik de mange fremmødte ind i salen, hvor udvalget for Social- og Sundhed repræsenteret ved Erik Buhl og Ann-Christina Dahlgaard fortalte om projektet.

Da det gamle hjem fra 1924 blev revet ned, var der flere, som tvivlede på, at der nogensinde ville blive bygget et nyt plejehjem - men nu står det her.

Det nye plejehjem skal være et hjem for beboerne. En lille landsby med sammenbyggede huse, skal skabe værdige og genkendelige rammer for beboerne i de 25 boliger.

Samtidig er det blevet en lys, venlig og imødekommende arbejdsplads. Der har været mange udfordringer undervejs, men nu hvor det hele er færdigt, træder alt besvær i baggrunden, og vi glædes alle over resultatet.

Ansager har lige afsluttet en 5 års plan for byens udvikling, hvor bymiljø er et af de vigtige punkter. Dette nyskabte bymiljø på en central plads i byen, passer perfekt med byudviklingsplanen, en landsby i landsbyen.

Under byggeriet er naboerne blevet generet. Som plaster på såret, lovede Erik Buhl, at der snarest ville komme nyt asfalt på vejen foran plejehjemmet.

Der lød en speciel tak til den utrættelige pedel Kaj Markussen og til den daglige leder Betty Smedsgaard, som har slidt for at få alt til at lykkes.

Inge Thisted viste et billede af en sæl, som borgerforeningen skænker i indflyttergave. Sælen er ved at blive blankpoleret, så den bliver rar at røre ved. Derefter stilles den op i indgangspartiet.

Karl Lund overrakte en grøn plante på vegne af kirken og menighedsrådet.

Herefter var der drikke og pindemadder til alle, og det var rigtig mange besøgende. Der var ikke plads til alle i salen, så man stod ud på gangene.

Der var også adgang til at gå rundt og se på nogle af lejlighederne. Plejecenteret virkede venligt med maleriet på gangene og let adgang til gårdhaverne både fra lejlighederne og fra opholdsrummene.

Et plejecenter, vi alle kan være stolte af, netop ligger i Ansager.

vist 937 gange