onsdag 24 feb 2021 - Ansager
Hvad skal der ske med Skovlund-Ansager Hallen?
Den samlede bestyrelse for Skovlund-Ansager Hallen trækker sig.
Den samlede bestyrelse for Skovlund-Ansager Hallen trækker sig. Foto: Karsten Madsen
Bestyrelsen trækker sig som følge af den verserende sag og Varde Kommunes tilkendegivelse af mistillid til bestyrelsen.

Først vil vi, bestyrelsen, gerne beklage denne situation, som Skovlund Ansager hallen er havnet i på baggrund af Sif/Ansager håndbold & Ansager Idrætsforenings anmeldelse af Skovlund Ansager hallen til Varde Kommune.

Bestyrelsen har den seneste måned arbejdet hårdt på at finde diverse bilag, som har relation med anmeldelsen og eftersom disse bilag nu er afleveret til Varde Kommune har halbestyrelsen meddelt Skovlund Ansager hallens repræsentantskab, at bestyrelsen trækker sig som følge af den verserende sag, eftersom Varde Kommune har givet udtryk for stor mistillid til bestyrelsen, og derfor har den afgående bestyrelse opfordret det resterende repræsentantskab, til hurtigst at få valgt en ny halbestyrelse for at ”redde” hallen og bringe den ind i en ny fase.

Det har desværre også medført at halinspektør Jimmi Larsen har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2021 pga. den politianmeldelse, der er kommet imod hallen. Vi vil gerne slå fast at Jimmi Larsen IKKE har været en del af de omtalte sager, der er anmeldt af Sif/Ansager håndbold, Ansager IF mod hallen.

Den ”gamle” bestyrelse håber virkelig, at der er nogen fra det nuværende repræsentantskab, der vil yde en indsats for at det lykkedes - for i værste fald, hvis ikke det lykkedes at finde en ny bestyrelse, kan det resultere i at nøglerne til hallen bliver afleveret til Varde Kommune / kreditforeningen, og så er det meget uvis, hvad der kommer til at ske med Skovlund Ansager hallen i fremtiden.

Bestyrelsen kan pt., så længe sagen kører, desværre ikke udtale sig yderligere, men vil, når sagen er afsluttet, fremlægge alle sagens aspekter.

På vegne af den afgående Bestyrelse for:

vist 1664 gange