tirsdag 12 jan 2021 - Ansager
Salg af Ansager Musikhotel
Ansager Musikhotel er ved at blive solgt
Ansager Musikhotel er ved at blive solgt Foto: Karsten Madsen
Status på undersøgelse vedrørende afhændelse af Ansager Musikhotel.

Ansager Musikhotel er ikke solgt, men bestyrelsen har gennem længere tid undersøgt muligheden for at sælge hotellet, efter at have stået uden en forpagter i længere tid, og på den ekstraordinære generalforsamling den 01.12.20 fik vi bemyndigelse til at undersøge salg af hotellet, for den bedst opnåelige pris og med fortsat drift for øje.

Der blev nedsat et forhandlingsudvalg, som sidenhen havde flere møder med såvel Allan’s Diner som den anden part, der havde vist interesse i hotellet, med det formål at sælge hotel og hytteby samlet, samt opnå den bedst mulige pris.

Kort før juleferien modtog bestyrelsen en mail fra Allan’s Diner, hvor der blev krævet en afklaring om evt. salg senest den 24. december. Såfremt der ikke blev lavet en aftale senest denne dato, ville de trække deres bud tilbage. Dette tog bestyrelsen til efterretning, og meddelte den anden interessent.

En repræsentant for bestyrelsen modtog så den 23. december et bud på 2,8 mio. kr., hvilket var højere end de 2,7 mio. kr. budt fra Allan’s Diner.

Vi aftalte et møde med den anden byder den 24. december, for at høre om planerne for den fremtidige drift af hotellet, da det er meget magtpåliggende at Ansager Musikhotel videreføres som et levende hotel, med fortsat udlejninger af værelser og hytter, samt med en åben restaurant og mulighed for fester.

Vi ved at Allan’s Diner ville kunne videreføre et levende hotel, og det var vigtigt, at hvis vi skulle overveje det højere bud, skulle det også være med hensigt på et levende hotel.

Den garanti fik bestyrelsen, og valgte derfor at arbejde videre med det højeste bud. Da der var givet en ultimativ deadline og pris, anså vi forhandlingsmulighederne for udtømte.

Deadline

Bestyrelsen havde efterfølgende den 24. december om eftermiddagen kontakt til Allan Jensen, hvor han ikke nævnte noget om at ville hæve prisen, og eftersom Allan Jensen selv havde sat en deadline den 24. december, tog vi i bestyrelsen beslutning ud fra de oplysninger vi var i besiddelse af.

Samme eftermiddag blev der givet tilsagn til den anden interessent om at bestyrelsen ville arbejde videre med deres tilbud.

Mellem Jul og Nytår fik vi et nyt bud fra Allan’s Diner, med en højere budsum. Det er beklageligt at det ikke var kommet til bestyrelsens kendskab inden den 24. december eller under bestyrelsens tilbagemelding til Allan’s Diner, men vi føler ikke at vi kan løbe fra det tilsagn, der allerede er givet. Bestyrelsen går nu videre med den anden aktør, som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Det skal pointeres at bestyrelsen ikke har haft nogen favoritter i processen, eller et ønske om at Allan’s Diner ikke skulle kunne erhverve hotellet. Vi har prøvet at finde den bedste løsning for andelshavere og långivere.

Ole Nielsen

vist 2782 gange