torsdag 7 jan 2021 - Skovlund
Mindeord: Aage Ladefoged 1921-2020
Aage Ladefoged 1921-2020
Aage Ladefoged 1921-2020 Foto: Skovlund Sognearkiv
På årets sidste dag den 31. december sov Aage Ladefoged stille ind

Aage nåede en høj alder, der manglede kun nogle få måneder i de 100 år. Han var født den 10. marts 1921 i Vendsyssel, han kom til Skovlund i 1965 og virkede her som lærer, senere i Ansager hvor han fortsatte lærergerningen til han gik på pension.

Aage var oprindelig uddannet som gartner, men valgte at gå lærervejen, hvor den egentlige uddannelse foregik på Silkeborg seminarium.

Aage var meget vidende, belæst, og tillige et meget flittigt menneske, mange foreninger har haft gavn af hans flid og arrangement. I årene 1982-1997 var han kustode ved skolemuseet i Hodde. Her kørte han frem og tilbage, på knallert, mellem Skovlund og Hodde for at vise det lille fine museum frem. Museet var lidt af et hjertebarn for Aage, i 1982 skrev han et fint digt om skolen.

Aage har været stærkt engageret i amatørskuespil, hvor han har haft mange roller. Han var den, der kunne alle replikker udenad ved første læseprøve. Han var formand for Borgerforeningen i Skovlund, samt medlem af pensionistforeningen. Aage har skrevet mange fremragende rejsebeskrivelser, fra ture med pensionistforeningen. Han har desuden været formand for ”Grænseforeningen” og sekretær i Seniorrådet i Ølgod Kommune.

Selv om Aage havde meget lune, noget man let fornemmer når man læser noget af alt det han har skrevet, så kunne han også ha en skarp pen. Nedenfor et lille eksempel med både lune og skarphed.

Tilbage i halvfjerdserne var der en del der betragtede Aage Ladefoged som ”officiel” referent til ”Vestkysten”. En lokal læser ”Efterlyser” lidt irriteret, mere lokalstof fra egnen i avisen.

Aage svarer på efterlysningen som følger (i uddrag fra 1975):

Den efterlyste melder sig

Ifølge radioen er en efterlyst person ofte én, der flakker om i nedtrykt tilstand. Jeg kan berolige eventuelle ængstelige sjæle med, at dette ikke er tilfældet med undertegnede.

Når jeg til tider har holdt mig beskedent i baggrunden, er det af en ganske bestemt årsag. Om jeg er officiel referent til ”Vestkysten”, ved jeg såmænd dårlig nok. I hvert fald har jeg kun haft udgifter af min referentvirksomhed.

Jeg har også oplevet, at ét af mine referater fra et møde på Skovlund skole ikke blev optaget i ”Vestkysten”. Hvorfor? – Fordi mødet ikke havde været averteret i det store ”frisindede” venstreblad!

Venlig hilsen fra den efterlyste
Aage Ladefoged, Skovlund.

Politisk var Aage alle dage en ægte ”Retsstatsmand”, socialøkonom og politiker Henry Georgs tanker om at jorden, efter hans overbevisning, – var menneskeslægtens fælles ejendom, den tanke var også Aages.

Aage Ladefoged var i alle årene fra Skovlund Sognearkivs start i 1980 og helt frem til foråret 2020, hvor covid-19 epidemien startede alle besværlighederne, været en højt skattet og elsket medarbejder på arkivet. Vi nåede desværre aldrig at få fejret hans 40 års jubilæum, som skulle havde været i efteråret, men vi har alle haft mange gode og mindeværdige stunder sammen med ham.

Aage var meget pligtopfyldende, og mødte altid op til arbejdet på arkivet, også da vi for år tilbage begyndte med at have åben en enkelt aften om ugen, ringede han altid for at melde afbud, hvis han skulle til et spændende foredrag eller andet der interesserede ham.

Aage boede alle årene i Skovlund på adressen Svinget 4, godt 55 år som lejer hos familien Timmermann. Her var Aage godt tilpas, og han var udmærket klar over, hvor stor hjælp han havde af Gyda. – Det er jo Gyda, der har alt bøvlet med mig! - Sagde han en dag til kaffen på arkivet, med et lunt smil. – Der havde han lige fortalt, at hans storebror var ved at blive gammel. Erik hans tvillingebror var født lidt før Aage.

Tak for alle årene Aage!

Ære være Aage Ladefogeds minde.

Begravelsen var fra Skovlund kirke onsdag den 6. januar 2021. Kisten bliver ført til Ørum kirkegård, hvor Aage bliver begravet ved side af sin kone, der døde for mange år siden.

Den 7. januar 2021

Niels Winther, Skovlund Sognearkiv

vist 1124 gange