fredag 27 nov 2020 - Ansager
Salme: Skrevet af kirkesanger Ruth
Ruth deler salmen i håb om, at nogen kan få glæde af at læse eller synge den.

Luk op dit hjerte tro på Gud.

Mel: Gør døren høj gør porten vid.

Luk op dit hjerte tro på Gud,
med lovsang glæden kommer ud,
da kommer alle folkeslag,
og priser Gud ved højlys dag.

Guds Søn blev sendt til jorden ned,
han kom til os med himlens fred.
I Jesu navn i dåbens vand,
vi er på vej til himlens land.

Vi fik et paradis på jord,
vor synd blev slettet og vi tror,
vi går på kærlighedens vej,
Din død er ej forgæves - nej.

Du kender alle folkeslag,
din røst vi hører nu i dag,
du elsker mennesker på jord,
vi mættes ved dit nådebord.

Guds kærlighed ej grænser har,
med korsets tegn er Kristus nær,
at leve her, vi tror på dig
din menighed, vi er på vej.

Kirkesanger Ruth

vist 305 gange