tirsdag 17 nov 2020 - Ansager
Ansager Hotel ApS: Ekstraordinær Generalforsamling
Afholdes på Ansager Musikhotel kl 19.00 tirsdag den 1. december 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ansager Hotel APS tirsdag den 1. december kl. 19.00.

Dagsordenen

  • 1) Valg af dirigent samt valg af referent og stemmetællere.
  • 2) Orientering v/ formand Ole Nielsen
  • 3) Fremlæggelse af forslag
  • a. Frasalg af hotel og/ eller hytteby
  • b. Drift gennem bestyrer og/ eller forpagter
  • Forslagene sendes til debat.
  • Generalforsamlingens accept eller afslag til de fremlagte forslag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ansager Hotel ApS

vist 755 gange