tirsdag 10 nov 2020 - Danmark
Du kan deltage i digitalt landsbytopmøde
Landdistrikternes Fællesråd inviterer til digitalt Landsbytopmøde om den grønne omstilling i landsbyerne.
Landdistrikternes Fællesråd inviterer til digitalt Landsbytopmøde om den grønne omstilling i landsbyerne. Foto: PR
Som et lokalt islæt skal det nævnes, at Nordenskov bliver brugt som en eksempel på mødet - med byens projekt omkring LAR (afvanding af regnvand)

Digitalt Landsbytopmøde sætter fokus på grøn omstilling på landet. Landdistrikterne rummer store potentialer for at samtænke grøn omstilling og lokal udvikling. Derfor afholder Landdistrikternes Fællesråd et digitalt Landsbytopmøde med fokus på, hvordan landsbyerne kan udvikle sig bæredygtigt.

Landdistrikternes Fællesråd inviterer til digitalt Landsbytopmøde om den grønne omstilling i landsbyerne.

Rundt om i landet bliver der udviklet lokale svar på problemstillinger relateret til den grønne omstilling. For de danske landdistrikter er beboet af ildsjæle og lokale organiseringer, som er klar til at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Og skal den grønne omstilling være en succes på landet, er netop den lokale forankring central.

Med afsæt i de politiske målsætninger om CO2-reduktion og en mere bæredygtig samfundsmodel stiller Landdistrikternes Fællesråd skarpt på, hvordan landsbyerne kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og samtidig skabe lokal udvikling og gode forudsætninger for bosætning og arbejdspladser.

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd landsbyer, lokalråd, borgerforeninger og landsbylaug til at deltage i Landsbytopmøde 2020, der i år afholdes digitalt. Det digitale landsbytopmøde afløser to planlagte topmøder, som er blevet aflyst pga. corona.

  • Landsbytopmødet 2020 finder sted tirsdag den 10. november kl. 17.00-18.30.

Det er gratis at deltage i Landsbytopmødet, men det kræver tilmelding. Den foregår via følgende link. Forud for mødet vil der blive fremsendt et link til det digitale møde.

I forlængelse af Landsbytopmødet 2020 vil Merete Due Paarup, kreativ direktør i Image Consult, præsentere Landsbybooster, den nye online værktøjskasse for ildsjæle i landdistrikterne. Landsbybooster er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og fem landsbyer, mens ImageConsult har forestået projektledelsen. Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje.

Præsentationen af Landsbybooster finder sted fra 19.00-20.00 via samme link som Landsbytopmødet.

Inspiration fra Torup og Nordenskov

I løbet af Landsbytopmødet vil landsbyernes rolle i den grønne omstilling blive sat til debat: Hvordan bliver flere landsbyer bæredygtige, og hvordan kan vi sætte gang i udviklingen af lokale løsninger på globale problemstillinger?

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) bidrager til Landsbytopmødet med et oplæg om regeringens landdistriktspolitik.

Derudover vil der være konkrete perspektiver og erfaringer med den grønne udvikling på landet eksemplificeret af to landsbyer: Torup i Halsnæs Kommune og Nordenskov i Varde Kommune.

Torup blev Årets Landsby 2019, hvor temaet var bæredygtighed. Landsbyen har bl.a. erfaring med delebiler, egen spildevandsrensning og en økologisk bydel. Landsbyen skal desuden til at udvides med en ny bydel, Hvidelandet, som vil skabe moderne rammer for livet på landet, herunder et socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt liv. Landsbyens lokalråd har endvidere etableret sin egen jordfond, der sælger byggemodnet jord til boliger og erhverv.

Tegnestuen Urland vil fortælle om deres arbejde med at omdanne landsbyen Nordenskov til Danmarks første LAR-landsby (lokal afvanding af regnvand) – det vil sige en landsby, hvor regnvand nedsives lokalt, mens veje og byrum bliver brugt til at skabe ny natur og nye mødesteder. Siden 2015 har Nordenskov Borger og Sogneforening omlagt alle landsbyens villaveje til slyngede veje, åbne forhaver, regnbede, ny beplantning og nye samlingssteder. Sidste og største del af projektet forestår stadig; nemlig at LAR-omlægge byens hovedgader og centrale torv. Projektet involverer alle landsbyens borgere og institutioner og genfortolker indretningen af hele landsbyens fællesrum.

Landistrikternes Fællesråd

vist 123 gange