søndag 8 nov 2020 - Ansager
Referat: Seneste møde i udviklingsrådet
Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

5. November i Skovlund/Ansager Hallen

Deltagere: Kristian, Finn, Søren, Hanne, Miriam og Kitty

Bordet rundt

  • Finn har været ude og se på cykelstien fra Ansager til Kvie Sø og den tager form i rasende fart.
  • Hanne kan på vegne af demensgruppen meddele at den ene af cyklerne til kørestolsbrugere netop er afsendt. Den bliver parkeret på plejehjemmet.
  • Kitty glæder sig over at den sydligste del cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund tager form og der tegner sig et tydeligere billede af plads til beplantning med henblik på yderligere forskønnelse af indfaldsvejen fra nord.
  • Der blev arrangeret spontan Drive In Halloween i Gulddalslund Plantage d. 31. oktober. Det var rigtig skægt og der kom overraskende mange. Alle kørte super hensynsfuldt og bidragende til den gode oplevelse. Tak for det!
  • Kitty stillede i denne uge sit kandidatur til rådighed for Konservativ opstillingsliste og er blevet valgt ind som kandidat til det kommende kommunalvalg.
  • Søren orienterer at han også er kandidat til kommunalvalget. Han stiller op for Kristendemokraterne.
  • Kristian fortæller at Rolf Tange har købt de tidligere Catering bygninger i Skovlund. Disse skal fremover udgøre Skovlund Erhvervspark hvor INNO-centeret SYMBO for alvor begynder at tage form. Desuden er den gamle administrationsbygning ved foderstoffet i Skovlund blevet renoveret og det er noget, der pynter omme ved Kulturhuset.

Uddrag af FUR-referat er medsendt

se vedhæftede PDF.

Økonomi

Kassebeholdning dags dato 55.077kr

Ansøgning SA-HK

Udsat til næste møde. Kristian søger svar på et opklarende spørgsmål til ansøgning i mellemtiden.

Ansøgning SYMBO

25.000kr til opstarts-faciliteter. Ansøgning er imødekommet.

Ansager Skole - situationen d.d. resultat af møder.

Det var positivt at byrådet suspenderede nedluknings-processen i to år, men resultatet er ikke et tilfredsstillende. Med hensyn til den store gæld, som plager Ansager Skole p.g.a. mangelfuld opsyn og økonomisk styring fra Rådhuset, så undrer og bekymrer det UR, at kommunalbestyrelsen foreslår 12 års afdrag som løsningen. Ikke mindst i lyset af, at de overordnede spilleregler for aftalestyringen er, at ”aftalen ikke kan tilsidesætte reglerne i styrelsesloven om, at byrådet altid har det overordnede ansvar for opgavevaretagelsen, uanset om ansvaret uddelegeres” Fakturaen bør sendes til de ansvarlige – ikke til eleverne.

Kommuneplan 2021

  • I Ansager repræsenterede Hanne og Finn UR i formødet hvor der blev lavet nogle småjusteringer. Per Thisted og Karsten Madsen deltog i det virtuelle møde med forvaltningen.
  • I Skovlund deltog Kristian og Kitty sammen med Rasmus Sadova på det virtuelle møde med forvaltningen. Der var blandt andet justeringer i forhold til det reelle antal af byggegrunde og i forhold til at imødekomme de grove træk i Skovlund Helhedsplan.

Indlandsturisme

Der er afholdt møde med repræsentanter fra Helle Vest, Helle Øst, Skovlund/Ansager og Ølgod UR. Der var afbud fra HHST-UR. Mødet resulterede i et konkret forslag om at de 5 UR-områder bliver en del af den nye kommuneplan med særlig indsats for indlandsturisme. Forslaget er sendt til udvalget for kommuneplan og udvalget for Økonomi og Erhverv.

Næste møde

10. December 2020 kl 18. Der er enighed om at vi ikke mødes i fysisk form, hvis Covid-19 situationen spidser yderligere til.

Eventuelt

Foreningsmøde og generalforsamling projekteret til februar, er foreløbig udsat på grund af COVID-19

Referent Kitty Gamkinn

vist 433 gange