tirsdag 7 jan 2020 - Ansager
Ny bestyrelse i Ansager–Skovlund Foredragsforening
Efter generalforsamlingen den 22. oktober 2019 har bestyrelsen konstitueret sig

Da Ansager–Skovlund Foredragsforening holdt sin årlige generalforsamling d. 22. oktober 2019, ønskede Trine Kristensen og Elna Larsen ikke genvalg.

Vi siger Trine og Elna tak for deres store arbejde som formand og kasserer gennem mange år. Nyvalgt blev Kirsten Juul-Andersen og Ingrid Jensen.

Efter et konstituerende bestyrelsesmøde ser bestyrelsen sådan ud:

Formand: Klara Larsen tlf: 42198224, mail: klara.gunner@skylinemail.dk
Næstformand: Kirsten Juul-Andersen, tlf: 23307162 mail: kjuula@gmail.com
Kasserer: Jonny Dahlmann tlf: 75297021 mail: jonnydahlmann@gmail.com
Sekretær: Vitty Thisted tlf: 29703321
Medlem: Ingrid Jensen tlf: 75297434
1.suppleant: Hanne Vad Jensen tlf: 75292164
2. suppleant: Ruth Jensen.

Ønsker du at blive medlem af Ansager–Skovlund Fordragsforening, kan du henvende dig til én af os, men du kan også deltage i møderne uden at være medlem. Alle møder er åbne for alle.

Nytårsmøde

Nytårsmødet er d. 14. januar kl. 14,30 i Ansager Sognegård, hvor fhv. sygeplejedirektør Anne Bringgaard, Gårde, fortæller om 10 år i Mellemøstens brændpunkter: Saudi Arabien, Oman og Gaza.

En fortælling med billeder om det virkelige liv i denne del af verden.

Alle er velkomne. Medbring kaffe, kop og brød.

Pris for medlemmer 30 kr. - ikke medlem 50 kr.

Foredragsforeningen

vist 97 gange