fredag 14 aug 2020 - Skovlund-Ansager
Referat: Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Ordinært møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd 10. august 2020

Deltagere: Kristian, Finn, Inge, Hanne, Miriam, Søren, Kitty og Peter (de sidste 3 pkt.)

Bordet rundt

 • Kitty glæder sig over, at C har fremsat budgetforslag om, at underskuddet på Ansager Skole skal inddækkes ved de kommende budgetforhandlinger.
 • Finn fortæller, at det var en flok frivillige rengøringsfolk, der fik gjort hotellet klar til igen at afholde arrangementer. På Hotellet er både kokke og servering fortsat professionelt personale.
 • Finn opfordrer desuden til at tage i Mariehaven og nyde underholdningen og lidt forfriskning.
 • Kristian fortæller at Kulturhuset i Skovlund er ved at komme i gang oven på Corona-nedlukningen. Det er både fester, men også forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Også er det herlig med byggeaktiviteten i Skovlund. Det er både på eksisterende boliger og helt nye.

Generalforsamling

 • Generalforsamlingen afholdes mandag d. 17. August i Skovlund Kulturhus kl 19.
 • Miriam står for, at der serveres MUMSkage - også de små kager.
 • Øl, vand og kaffe tager Kristian med. UR-medlemmer mødes en times tid før og gør klar.
 • Rikke Moltesen kommer og fortæller om udviklingen og aktiviet på RIKA
 • Kitty vil fortælle lidt om Udviklingsrådets Version 2.0
 • Der er én på valg fra Ansager og to fra Skovlund sogn. Kitty fra Skovlund har ønske om at blive afløst.

FUR

 • Det næste møde i FUR (Fælles Udviklingsråd) er udsat til september. Der er endnu ikke udkommet dagsorden.
 • Skovlund-Ansager udviklingsråd er enige om at Årets Landsby er en glimrende konkurrence, men der bør ikke være et tema. Og med hensyn til timingen, bør det ikke være midt i en sommerferie.

Næste ordinære UR-møde

Er foreløbig planlagt til mandag den 24. 8. Kl 1900 i Skovlund-Ansager Hallen.

Kassebeholdningen er dags dato 57.697kr

Grønne Perler

Hanne skal viderebringe to “grønne perler” til det grønne Danmarkskort. Det er vanskeligt for vi har jo en hel vifte. Men hvis vi kun må aflevere 2, så bliver det de to første:

- Kvie Sø, Stemmeværkspladsen, Gulddalslund Plantage, Pølmosen ved Kvie Sø Efterskole, Stadionskoven ved Ansager, Søparken i Ansager og Byparken i Skovlund også videre også videre.

Eventuelt

Husk RUBANs kurser - de er for alle. Se mere og tilmeld dig her: rubanforum.dk

Referent Kitty Gamkinn

vist 440 gange