onsdag 22 jul 2020 - Skovlund
Menighedsråd: Orienteringsmøde om valg
Skovlund Kirke
Skovlund Kirke Foto: Karsten Madsen
Skovlund Menighedsråd inviterer til orienteringsmøde torsdag den 6. august kl 19:00 i Kulturhuset

Nyt sognehus på Borgergade 18

 • Hvorfor er byggeriet ikke for længst gået i gang
 • Hvordan med finansieringen? Er alle tilsagn på plads?
 • Hvordan vil sognehuset passe ind i bybilledet?
 • Og hvordan bliver indretningen?
 • Hvordan skal vi bruge sognehuset bedst muligt til glæde for alle byens borgere?

Udviklingsplan for Kirkegården

 • Hvordan forventes Skovlund Kirkegård at se ud om 30 år?
 • Tendensen overalt i landet går mod færre kistegravpladser og flere urnenedsættelser. Hvordan vil det afspejle sig i fremtidsplanerne for Skovlund Kirkegård?
 • Vil det lykkes at skabe forskellige blomstrende sæsoner på kirkegården, så kirkegården altid vil være et besøg værd?
 • Hvordan kan vi bedst bevare gravstenene fra de nedlagte gravsteder og være med til at fortælle historien om en række af de borgere, som skabte Skovlund?

Kaffebord

Det forestående menighedsrådsvalg

 • Det forestående menighedsrådsvalg med følgende formelle dagsorden:

Dagsorden for orienteringsmødet:

 • Velkomst ved menighedsrådet.
 • Valg af dirigent.
 • Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
 • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
 • Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
 • Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
 • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 • Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Skovlund Menighedsråd

vist 331 gange