onsdag 8 jul 2020 - Ansager
Nu må det her altså simpelthen snart stoppe
Konflikten mellem AIF og håndbold eliteholdet er ødelæggende for Ansager
Konflikten mellem AIF og håndbold eliteholdet er ødelæggende for Ansager Foto: Karsten Madsen
Læserbrev om håndboldkonflikten af Patrick Nielsen, Ansager

For nogle år siden startede en konflikt imellem Allans dinér på den ene siden og en god slat af byens borgere på den anden side herunder Helge og bestyrelsen bag hotellet.

Den konflikt var det værste, der er sket for Ansager i alt den tid, jeg kan huske. Den er trods alt tålelig, nu da der ikke åbenlyst er hanekamp i gaderne.

(Obs: Jeg har ikke valgt side med denne kommentar om den tidligere strid, som stadig lever. De der kender mig ved godt, hvor min mening er. Det gør parterne imellem også.)

Men den her håndboldkonflikt, den slår sku det hele. Et er, at der i erhvervslivet kan være konflikter. Men når vi har et foreningsliv, som er i krig med hinanden. Som når til en aftale, hvorefter den ene part smider alt på jorden, så er det sku sørgeligt.

Kan AIF ikke se, at det her ødelægger alt for foreningslivet i Ansager.

Foreningslivet er det som skal holde sammen på en by, når den har fri. Folk fra alle dele af byen mødes til fodbold, håndbold, tennis, kroket og lignende. Tænker ikke, at alt dette hører under AIF, men det er også uden betydning.

Hvis der er lavet en aftale om overdragelse af licens og penge! Så må jeg på det kraftigste anbefale at AIF begraver sin værdighed, for den må ligge på et meget lille sted efter det her.

Hvis I ikke kan se, at jeres beslutning er med til at ødelægge byen som helhed, så er i blinde. Der vil være folk, som ikke selv dyrker sport, som har en mening i den her sag.

I kan forhåbentligt godt huske og se, hvor meget byen blev adskildt i konflikten med Allan og Helge.

Den her konflikt med jer har rødder ud i langt de fleste hjem i byen. Der vil være folk som bakker det nye hold op og andre som støtter AIF Ønsker i virkelig, at denne by skal have yderligere to lejre, udover de to som allerede er nu?

Udfordrer mig, hvis I vil! Giv mig et, og jeg siger bare et argument, der gør jeres stolthed så meget værd, at I synes, det er okay at splitte byen ad!

Hvorfor kunne I ikke fungere som to klubber, hvor eliten kan modtage spillere fra AIF, når I har noget godt materiale. Eliten på den side for de, der har store drømme! Og AIF på den side for de, der bare vil have det sjovt og ikke vil bruge helt så meget tid på det.

Vi er en lille by, vi har en skole, som er truet af nedskæringer, fordi der er mangel på elever. Man skal ikke fantasere ret meget om det for at se, hvordan det ser ud om 10-15 år med den fremgang.

Hvis ikke der kommer tilflyttere til byen, hvordan skal skolen så bestå? Hvis ikke skolen skal bestå, hvordan skal AIF så bestå?

Hånden på hjertet.

Hvor mange i AIF tror, at folk vil vælge en by som Ansager, hvis en af grundstenene, som er godt solidt foreningsliv i en mindre landsby, er ikke eksisterende. Hvis ikke skolen holdes i gang og der kommer nye elever til, så har i ikke selv nogen medlemmer i fremtiden!

Jeg håber sku I vågner op.

I har før trukket jer fra en aftale. Jeg vil på det kraftigste, opfordre jer til at genoverveje hvad I gør. Med den beslutning jeg i går hørte om I har truffet med at lave et elitehold med Grindsted.

Et sted i alt den her ballade nævnte I vist selv noget om, at det ikke var nok ledige tider i hallen til de andre håndholdhold. Hvis nu det nye elitehold skal have tider og jeres eget elitehold skal have nogen tider i hallen også, så bliver tiden til de andre hold da endnu mindre!

En sidste ting, når i nu opdeler byen i to nye Lejre, så husk I opdeler også jeres sponsorer i to nye Lejre. Skal Ansager virksomheder støtte en halv Grindsted-elite. Hvad med Grindsted virksomheder, skal de støtte bredden i Ansager? Tror I ikke, at de har nok i det, der sker i Grindsted?

I har jo selv lige prædiket om, at resten af håndbold har haft et stort underskud, som er dækket ved hjælp af overskuddet fra de andre hold, som har haft overskud.

Skal Grindsteds virksomheder dække det tab, som Ansagerborgernes børn får?

Patrick Nielsen, Ansager

vist 2271 gange