søndag 28 jun 2020 - Skovlund-Ansager
Gå-initiativer og asfalt på lokal cykelsti
Referat fra ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd den 25. Juni 2020

Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 25. Juni 2020 hos Inge

Deltagere: Kristian, Søren, Finn, Miriam, Hanne, Inge og Kitty

Bordet rundt

 • Finn nævner de herlige gå-initiativer i lokalområdet, hvor både bentøj og snakketøj bliver luftet. Mandag er det kl 0900 fra Grillhytten i Skovlund Bypark og torsdag er det kl 0930 fra Skovlund/Ansager Hallen. Nogen går med begge steder.
 • Også er det dejligt at cykelstien fra Ansager til Kvie Sø efterskole bliver realiseret med asfalt.
 • Miriam, Hanne og Finn har været rundt om Kvie Sø og fortæller om de flotte borde/bænke der er sat op derude.
 • Hanne og Miriam har deltaget i demensmøde. I demensforeningen har man søgt om at få del af en pulje "Tilskud til aktiviteter i demensområdet". Der er søgt penge til:

  - To cykler
  - Udflugt til Give Egnsmuseum
  - Candlelight dinner på Møllen
 • Kitty glæder sig over endnu et frugtbart samarbejde med Ølgod UR omkring cykelstien på Skovlundvej.
 • Kristian: En stor del af Skovlunds Foderstof er fjernet - det pynter på Skovlund. Glædelig med byggeaktivitet og stor omsætning i husene i Skovlund og Ansager.

Generalforsamling i Skovlund/Ansager UR

Afholdes mandag D. 17. August kl 1900 i Skovlund Kulturhus. Der er to repræsentanter på valg fra Skovlund sogn og en repræsentant på valg fra Ansager sogn.

Økonomi

Siden sidst er der betalt:

 • SYMBO 15.000kr
 • Alsang 5.000kr

Dags dato saldo 57.957,00

Vedr. Ansager Skoles overbygning

Med udgangspunkt i en fælles skrivelse fra Ansager byudvikling, Ansager borgerforening, Ansager skolebestyrelse og Skovlund/Ansager udviklingsråd har Hanne repræsenteret UR på et møde med skoleforvaltningen og repræsentant fra Børn og Læring. Her var der lejlighed til at drøfte fælles bekymring angående 8. og 9. klasses fremtid på Ansager Skole. Mødet gav anledning til vi fortsat har troen på, at en fælles indsats nytter noget.

Orientering fra FUR

Hanne orienterede. FUR er anledning til følgende punkter på kommende møde:

 • Forberedelse af Efterårsmødet med Byrådet.
 • Skovlund/Ansager UR skal foreslå minimum 2 grønne perler fra vores område.

Marie Havens udfordringer

Havens udfordringer og fremtidsmuligheder blev drøftet.

Helhedsplan for Skovlund

Planen blev vist rundt og der var orientering fra Kristian og Kitty.

Årets Landsby

Emnet er drøftet. Ud fra kriterier for årets landsby dags dato, har vi ikke et endeligt bud på en vinder.

Næste bestyrelsesmøde

Afholdes mandag D. 10. August kl 17.

Evt.

På grund af alle andre udsatte arrangementer har UR valgt at efterårets Stemmeværksdage er udsat til 2021.

Vi ønsker alle en dejlig sommer – pas godt på hinanden.

Referent Kitty Gamkinn

vist 648 gange