søndag 28 jun 2020 - Ansager
Kører AIF sin egen agenda i håndboldstriden?
Personlig kommentar fra Leif Jørgensen, med fare for at jeg stikker næsen ned i en hvepserede.

Jeg har virkelig behov for at komme med mit personlige syn på hele postyret omkring Ansager Idrætsforening (AIF) og Elite håndboldudvalget, og jeg har brug for at komme med en kommentar til, hvordan jeg fra sidelinjen har oplevet forløbet efter at have læst opslaget her på Ansager INFO i går!

Som tidligere formand over en årrække for AIF er jeg uforstående overfor, hvordan sagen er håndteret af AIF og forstår slet ikke at AIF ikke forholder sig til deres vedtægter.

En forening er bygget op omkring foreningens vedtægter - netop af den grund at man som medlem af en forening er sikret visse rettigheder vedrørende sin aktivitet i foreningen - og at foreningen overholder sine vedtægter - således at foreningen kan modtage f.eks. diverse tilskud fra kommunen. Det er kommunen som i sidste instans har godkendt foreningens vedtægter med krav om at disse overholdes for at opnå f.eks. diverse tilskud fra kommunen. En afdeling i foreningen kan IKKE egenrådig lukke en aktivitet jvf. AIF´s vedtægter.

I forbindelse med AIF´s nedlæggelse af Elite-håndbold Udvalget fra AIF, så kan jeg konstatere, at AIF ikke har overholdt retningslinierne i forbindelse med nedlæggelsen af Elite- Håndbold Udvalget, idet når vi kigger på AIF´s vedtægter §15, så er det aktiviteten (Elite Håndbold Udvalget) der skal bede om at udgå fra foreningen (her AIF).

For at kunne udgå af foreningen skal dette være besluttet af aktiviteten (her: Elite Håndbold Udvalget) på et ekstraordinært årsmøde, hvilket mig bekendt ikke er afholdt af Håndbold Elite udvalget.

Foreningen (hovedbestyrelsen) eller et udvalg i forening kan derfor IKKE udelukke / opløse en aktivitet uden det omtalte ekstraordinære årsmøde, som aktiviteten skal afholde for at udgå.

Læs §15: En ny aktivitet kan med hovedbestyrelsens godkendelse til enhver tid optages såfremt der fra den pågældende aktivitet udpeges et udvalg på mindst 3 personer samt i øvrigt opfylder reglerne for momsfritagelse. Formanden indgår automatisk i hovedbestyrelsen.

Aktiviteter kan efter samråd med hovedbestyrelsen til enhver tid udgå af foreningen hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af denne aktivitet hvor et medlem fra forretningsudvalget har møde- og taleret med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I så fald udgår formanden automatisk af hovedbestyrelsen.

Stormøde

Da vi i 2018 havde et stormøde i hallen, hvor konflikten mellem divisionsholdet og håndboldafdeling var stor, blev der på min opfordring oprettet et nyt aktivitetsudvalg under AIF på linie med Gymnastik, Fodbold og Håndbold udvalgene), netop fordi foreningens vedtægt §15 giver mulighed for sådan en løsning, som både divisionsholdet og AIF´s forretningsudvalg har accepteret i AIF´s velkomstbrev fra 2018 til Elite håndbold aktiviteten.

Aktiviteten fik navnet Elite Håndbold udvalget med Jimmi Østergård som formand.

Velkomstbrevet fra Forretningsudvalget i AIF til det nye Elite Håndbold udvalg beviser at Elite Håndbold Udvalget er et udvalg for sig selv med egen formand og udvalgsmedlemmer.

Nu arbejdes der hårdt på at Elite Håndbold kan blive til en ny klub/forening og som jeg har kunnet følge med på Ansager INFO, så var der blevet lavet en aftale om af AIF vil overdrage / leje Elite licensen for 0 kroner, således at de spillere, som havde ambitioner omkring håndbold på et lidt højere plan var muligt.

- Dette tilbud fra AIF betragtede jeg som en stor gestus fra AIF til den nye klub i Varde Kommune.

Læs venligst: Bilag 2.pdf på SA-HA´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Dette er så åbenbart faldet til jorden, idet AIF påstår, at forbi SA-HK minder for meget omkring AIF/SIF håndbold, så er begrundelsen fra AIF, at aftalen er brudt p.g.a. navnet. (Os der kan alfabetet har nok svært ved at se sammenligningen på de 2 navne.)

For at kunne oprette en klub/forening skal der foreligge et juridisk navn, hvilket blev til: Skovlund-Ansager HK - men i daglig tale og på turneringslister hedder klubben: SA-HK

Jeg kan læse i et referat at fra d. 28. april at man har været enige om at den nye klub IKKE måtte hedde SIF, AIF og SIF/Ansager i et evt nyt holdnavn, og derfor betragter jeg begrundelse fra AIF, om at man har brudt aftalen på grund af navnet, for en nødbremse.

AIF har tidligere oplyst flg. til deres medlemmer:

Eliten kan oprette egen klub

Licensen til førsteholdet ligger rent juridisk i moderklubben AIF. Håndbold udvalget ønsker dog at gøre det muligt for eliten at stå på egne ben. Dette kan implementeres ved at eliten ansøger om oprettelse af egen klub hvor vi i håndboldudvalget vil gøre det muligt for eliten at leje vores licens til kr. 0.

Eliten kan der ved stadig bestå i det omfang de selv ønsker det dog i egen klub. Det er herved muligt for eliten at skabe et 2.hold uden at involvere bredden som eliten igennem længere tid har ønsket.

Vi i udvalget har taget beslutningen med det mindset, at dette skal kunne fungere for begge parter. Alt kontakt til DHF i henhold til oprettelse med henblik på dokumentation og godkendelse af ny klub er elitens eget ansvar.

På grund af de ovenstående linier fra AIF´s udsendelse til medlemmerne ligger det mig fuldstændigt klart at AIF løber fra deres aftale med Elite håndbold – altså ligner det en NØDBREMSE fra AIF.

Umiddelbart er der kun en stor taber i denne specielle sag (Ansager by samt spillere i AIF/SIF & SA-HK på alle niveauer) og jeg kan kun opfordre AIF til at trække fortrydelseskortet med hensyn til afgivelse af Elite licensen til den nye klub: SA-HK, således af vi som by kan aflevere et godt ”Brand” til Varde Kommune og spillerne kan udøve håndbold på lav og høj plan i Ansager fremover i den forening som passer til hver enkelt medlem!

Læs venligst: Bilag 5.pdf på SA-HA´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Jeg har hørt snakken i byen, at AIF arbejder på et håndbold elite samarbejde med en anden klub i området, således at man kan bruge den Elite licens, som egentligt var lovet den nye klub/forening SA-HK i samarbejde med en anden by/klub.

Hvis dette er tilfældet med et samarbejde med en af omegnsklubberne, så kommer AIF alligevel til at dyrke divisionshåndbold, og når begrundelsen for at opløse håndbold Elite holdet fra AIF, var at man ville værne og beskytte bredden og specielt ungdomshold i AIF ved IKKE at have et ELITE håndbold hold, så er AIF ikke troværdig i mine øjne.

Simone Winter udtaler i videoen på Ansager INFO, at AIF vil opføre sig sobert og sagligt i det fremadrettede forløb og i det fortsatte arbejde og derfor virker det for mig også uforståeligt at Simone Winter udtaler at selvfølgelig er det “fedt at have et 2. divisionshold i Ansager”, at man så blokerer for muligheden for divisonshåndbold på grund af et klubnavn SA-HK, som påstås at ligne AIF/SIF.

Opfordring til AIF

Jeg håber, at AIF her i slutfasen viser sig som en forening, der holder ord, når der er lavet aftaler - specielt når aftalen er underskrevet af alle partere.

Derfor lyder min opfordring til AIF, om at trække FORTRYDELSESKORTET, og vise byen at de aftaler man indgår med AIF, disse aftaler kan kan regne med!

Så AIF vis storsind fra foreningens side NU og overdrag licensen til SA-HK - så er der kun én vinder i denne sag - nemlig AIF.

Leif Jørgensen, Ansager

Henvendelse ti AIF fra LJ Reklame - som Sponsor for 2. divisionsholdet:

Nu har jeg set i opslaget på Ansager INFO at AIF ikke vil udlevere Elite Håndbold deres opsparede overskud på ca. Kr. 91.000,00, som man ellers er blevet enige om...

LJ Reklame har en sponsorkontrakt, som er betalt frem til 20.9. 2020 og det er ikke fordi jeg mangler pengene, men AIF har brudt en sponsor aftale med mig, idet LJ Reklame IKKE får udnyttet sponsoratet fra udelukkelsen til d.20.9. 2020, hvor kontrakten ophører.

Derfor kommer AIF til at tilbagebetale de manglende sponsor måneder i den afbrudte kontrakt og jeg tænker, der er flere sponsorer, som vil have deres sponsor kroner retur eftersom det er AIF der ULOVLIGT i hht.

vedtægterne har nedlagt holdet for resten af sponsor perioden og derfor har vi som sponsor ikke fået fuld valuta for det sponsorat vi har indgået.

Løsningen her er at det opsparede overskud fra det nedlagte Elite Håndbold aktivitet udbetales til den nye klub SA-HK.

Jeg er bekendt med at der er personer fra byen, som har forsøgt at applere til AIF omkring hele striden, men AIF har ikke ønsket en dialog, så spørgsmålet er: Har AIF fra DAG 1 haft en skjult dagsorden omkring Elite håndbolden i Ansager?

Hilsen
Leif Jørgensen / LJ Reklame

vist 1593 gange