tirsdag 12 maj 2020 - Danmark
Kamp om "Her bor vi-puljen"
Nu er der midler til at drømme stort i alle små byer! Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. Frist for ann runde er 1. august.
Nu er der midler til at drømme stort i alle små byer! Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. Frist for ann runde er 1. august. Foto: PR
62 småbyer vil skabe fællesskaber med nye aktiviteter i Syddanmark

Bålpladser, legepladser, sheltere og udendørs fællesrum. Danskerne vil samles uden for. Virketrangen og ønsket om nære lokale fællesskaber er altoverskyggende i ansøgningerne til Nordea-fondens 'Her bor vi'-pulje, hvor Region Syddanmark har flest ansøgninger blandt alle.

Se byerne på kortet.

Mange ansøgninger trods corona

Hvis man gik og troede, at coronakrisen havde lagt en dæmper på danskernes lyst til at samles i aktive nære fællesskaber, så kan man godt tro om igen.

Ved første ansøgningsrunde har 214 småbyer søgt om at få del i de 60 mio. kr, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund. Og ingen regioner har leveret flere indspil, end de 71 forslag fra 62 småbyer i region Syddanmark.

En ud af 6 byer i hele landet har søgt

Nordea-fonden er imponeret over, at næsten hver sjette bysamfund med under 5.000 indbyggere har sendt en ansøgning. Nogle småbyer har sendt to forslag, ja fra Gram har Nordea-fonden endda fået tre forslag.

"Er der én ting, der står klart i forbindelse med denne krise, så er det, at danskerne vil fællesskabet," siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

"Det er lykkedes i småbyerne at samle kræfterne hver for sig på trods af omstændighederne og bidrage med en mangfoldig buket af idéer til, hvordan vi kan mødes og være sammen om nye aktiviteter," tilføjer han.

Forslag om udendørs fællesrum

I alt har Nordea-fonden modtaget 231 forslag, så fra nogle småbyer er der altså kommet mere end et forslag. En af de helt store tendenser blandt de 231 ansøgninger er ønsket om at skabe udendørs fællesrum. Det kan både handle om sheltere, bålpladser, byrum, aktivitetspladser og egentlige lokale forsamlingspladser.

En anden tendens peger i retning mod opgraderinger og udvidelser af eksisterende rum i byen som f.eks. multihuse, forsamlingshuse og skoler som hjemsted for lokale fællesaktiviteter. Om det er coronakrisen, der har inspireret til udendørs motion, vides ikke. Men en tredje tydelig tendens er ønsket om at etablere mulighed for padeltennis, petanque, kajak og fitness. Desuden er legepladser og forsamlingshuse godt repræsenteret blandt forslagene.

Stadig muligt at søge

Ansøgningerne er strømmet ind fra hele landet. Men især Syddanmark og Midtjylland skiller sig ud med henholdsvis 71 og 66 forslag. I alt har Nordea-fonden sat 60 mio. kroner af til puljen. Hvem der opnår støtte i første ansøgningsrunde offentliggøres til september. Men har man endnu ikke søgt, er muligheden stadig til stede. Anden ansøgningsrunde har frist 1. august.

Pressemeddelelse fra Nordea-fonden

Fakta om 'Her bor vi'-puljen

  • Puljen er på 60 mio. kroner
  • Ansøgningsfrist til anden runde er 1. august 2020

Til hhv. september og november offentliggøres i alt ca. 120 støttede projekter.

  • Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
  • Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge
  • Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
  • Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.

Læs mere på www.nordea-fonden.dk

vist 504 gange