onsdag 16 sep 2020 - Ansager
Begivenheden har fundet sted
Generalforsamling i Ansager IF
Onsdag den 16. september 2020 kl. 19:30 i Skovlund/Ansager Hallen (bemærk ny dato)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
  a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  b) Fremlæggelse af budget
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
  a) På valg Gitte Soelberg og Simone Winter (begge modtager genvalg)
5. Valg af en suppleant
  a) Lone Emborg modtager genvalg
6. Valg af revisorer
  a) På valg Finn Grundahl og Lars Blak
7. Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3, skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 8 dage før på mail: bjakobsen78@gmail.com

Årsmøder i udvalgene foregår umiddelbart inden generalforsamlingen:

Fodbold mødes på stadion kl. 17.30
Håndbold og gymnastik i hallen kl. 18.00

vist 95 gange