mandag 27 apr 2020 - Ansager
Nyt fra håndboldudvalget
Kære medlemmer, trænere, frivillige, tilskuer og andre interesserede i SIF Ansager

Grundet Corona har det ikke været muligt at afholde infomøde omkring fremtiden i AIF håndbold bredden. Mødet vi havde planlagt d.12.3.20 blev vi desværre nødsaget til at aflyse. Da vi ikke ved hvornår vi atter kan samles føler vi os nødsaget til at informere jer interaktivt.

Værdier og mål

Vi har igennem længere tid har haft en del uoverensstemmelser omkring vores damer seniorhold i klubben. Udvalget har i denne proces arbejdet med de forskellige scenarier og ligeledes søgt vejledning ved udviklingskonsulenten i JHF Bettina Sparvath. Det kom der blandt andet et rigtigt godt møde ud af hvor vi i udvalget fik vendt klubbens værdier og mål. De værdier, vi som et samlet AIF har besluttet er desværre ikke længere de værdier der efterleves i klubben. Det er vigtigt for os som håndboldudvalg at finde tilbage til disse værdier og derved skabe ro i klubben, så vi igen kan finde overskuddet til at tænke på de sportslige præstationer med fokus på fællesskabet.

Eliten nedlægges

Bredde udvalget som er det udvalg der er repræsenteret i hovedbestyrelsen har derfor besluttet pr. dags dato, at nedlægge underudvalget eliten. Det er et enigt bredde udvalg, der er kommet til denne konklusion. Vi i udvalget er af den holdning, at denne beslutning er dét der skal til for at skabe den fornødne ro omkring vores seniorafdeling i klubben. Det er vigtigt for udvalget at pointere at beslutningen rent forretningsmæssigt og sportsligt er dét der på sigt skaber den bedste grobund for vores fremtidige SIF Ansager.

Konsekvensen af denne beslutning bliver således at der pr. dags dato ikke længere eksistere et eliteunderudvalg under håndboldudvalget. Det betyder at elitedamerne nu er en del af bredden og at håndbold bredden nu repræsentere hele håndbold udvalget.

Eliten kan oprette egen klub

Licensen til førsteholdet ligger rent juridisk i moderklubben AIF. Håndbold udvalget ønsker dog at gøre det muligt for eliten at stå på egne ben. Dette kan implementeres ved at eliten ansøger om oprettelse af egen klub, hvor vi i håndboldudvalget vil gøre det muligt for eliten at leje vores licens til kr. 0.

Eliten kan derved stadig bestå i det omfang de selv ønsker det, dog i egen klub. Det er herved muligt for eliten at skabe et 2.hold uden at involvere bredden, som eliten igennem længere tid har ønsket. Vi i udvalget har taget beslutningen med det mindset at dette skal kunne fungere for begge parter. Alt kontakt til DHF i henhold til oprettelse med henblik på dokumentation og godkendelse af ny klub er elitens eget ansvar.

For elite damerne betyder det på nuværende tidspunkt at I hører under bredden. Dette er gældende indtil eliten evt. opretter egen klub. Derefter kan spillerlicens og certifikater overflyttes hvis den enkelte spiller ønsker dette.

For at styrke AIF

Det er vigtigt for os som udvalg at pointere, at dette udelukkende er gjort for at styrke moderklubben og dennes værdier. Vi ønsker nu at se fremad og lægge vores energi i det sportslige. Elite damer som bredde damer er til stadighed og uden tvivl ALTID velkommen i SIF Ansager. Det skal være op til den enkelte spiller at vurdere hvor man ønsker at være medlem.

Vi ser frem til en ny og spændende sæson, hvor vi kan mødes omkring håndbolden og de mange sociale aspekter.

Med Venlig hilsen, et enigt håndbold udvalg

Se svar: Kære medlemmer og Ansager borgere

vist 1980 gange