mandag 16 mar 2020 - Danmark
Inspiration: seniorbofællesskaber er populære
Antallet af seniorbofællesskaber stiger markant. Realdania har været med til at opføre seniorbofællesskabet Kamelia Hus, der stod færdig i 2019
Antallet af seniorbofællesskaber stiger markant. Realdania har været med til at opføre seniorbofællesskabet Kamelia Hus, der stod færdig i 2019 Foto: Thomas Søndergaard
I løbet af 2020 slår 31 nye seniorbofællesskaber dørene op for beboere. Målt på antallet af boliger er det flere end nogensinde før.

Der er godt nyt til de 80.000 ældre, der overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Antallet af de meget efterspurgte seniorbofællesskaber er nemlig steget markant de seneste år.

Det viser en ny kortlægning, som Realdania har fået foretaget. Mens antallet af seniorbofællesskaber tilbage i 2016 talte 215 stykker, er tallet stigende til omkring 287 i 2020 - og flere er på vej de kommende år.

Alene i 2020 åbner 31 nye seniorbofællesskaber, som sammenlagt huser 1.072 nye boliger. Dermed ser 2020 ud til at blive et rekordår.

”Nu ruller bolden, og det er enormt positivt. Vi ved, at mere end 100.000 ældre er påvirket af ensomhed, og tallet er stigende. Vi ved også, at livskvaliteten er høj blandt ældre, der bor i seniorbofællesskab, og ventelisterne til de nuværende boliger understreger, at efterspørgslen er stor. Trods det har udbuddet været begrænset. Der har simpelthen været et hul i markedet, som vi ser det,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

En god businesscase

På trods af stor interesse og ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag, har byggeriet af nye seniorbofællesskaber næsten stået stille de sidste 8-10 år.

”Det paradoks betød, at Realdania i 2016 satte gang i en indsats for at skifte et mindset og kickstarte opførelsen af nye seniorbofællesskaber i samarbejde med den private og den almene boligsektor. En indsats, der nu ser ud til at have båret frugt. Der er uden tvivl nogle strømninger i tiden, hvor vi søger alternative måder at bo på samt en demografisk udvikling med flere og flere ældre, som sætter boligmarkedet under pres. Vi har sammen med en række bygherrer forsøgt at vise, at der er en god businesscase her - at man kan bygge nogle moderne seniorbofællesskaber, der også indeholder boliger, som er til at betale på en folkepension, og som samtidig er en god forretning for bygherre,” siger Nina Kovsted Helk.

Realdania har som en del af indsatsen støttet udviklingen af 10 nye seniorbofællesskaber rundt omkring i landet. De er opført af pensionsselskaber og den almene boligsektor. I dag er de første beboere flyttet ind i Kamelia Hus i Valby, og ni andre bofællesskaber er på vej i henholdsvis Køge, Ry, Aalborg, Albertslund, Kolding, Horsens, Vordingborg, Sundby og Ringkøbing.

Om ældre, ensomhed og boform

Realdanias arbejde med seniorbofællesskaber er en del af initiativet ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den dårligste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

Pressemeddelelse, Realdania

Sådan er kortlægningen lavet

Opgørelsen tager afsæt i en gennemgang af medieomtaler i alle medier (trykte, digitale og æterbårne) fra 1987 og frem til i dag. Det anvendte søgeord er ”seniorbofællesskab”. Det betyder, at der kan forekomme flere seniorbofællesskaber, end kortlægningen viser, hvis disse ikke har været omtalt i medierne eller på hjemmesider.

Ud over de 265 seniorbofællesskaber, der fremgår af grafen, findes der ca. 22 seniorbofællesskaber med omkring 414 boliger, hvor åbningsåret er ubekendt. Derfor fremgår de ikke i graferne, men er talt med i det samlede antal på 287 seniorbofællesskaber.

Opgørelsen er udarbejdet af Methods for Realdania.

vist 995 gange