onsdag 11 mar 2020 - Ansager
Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ansager Antenneforening

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 17:00 i Skovlund Ansager hallens mødelokale.

Eneste punkt på dagsorden er vedtægtsændringer i § 7.

Ansager Antenneforening

Vi foreslår at ændre ordlyden i § 7 til følgende:

§ 7 – Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel i de lokale medier.

Nuværende ordlyd:

§ 7 – Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 15. februar og indkaldes med 14 dages varsel i det lokale ugeblad.

Læs mere på foreningens hjemmeside: www.ansagerantenneforening.dk

vist 677 gange