mandag 9 mar 2020 - Ansager
Årsmøde: Fodboldafdelingen
Onsdag den 25 marts 2020 kl. 17.30 i klubhuset

Der vil blive serveret sandwichs og kaffe. Efter mødet er der generalforsamling for AIF i Skovlund Ansager hallens cafeteria.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens Beretning
3. Valg af udvalgsmedlemmer
       Janek Olsen modtager ikke genvalg
       Sune Olsen modtager genvalg
       Helle Bryndum modtager genvalg.
4. Valg af suppleanter
       Der skal indvælges to suppleanter
5. Evt.

Fodboldafdelingen, AIF

vist 393 gange